Hedgeové fondy budou definitivně pod přísným dozorem

Brusel - Evropský parlament se dnes definitivně přiklonil k regulaci tzv. hedgeových fondů. Nástroj k jejich omezení bude platný od roku 2013. Hedgeové fondy obchodují s obrovskými částkami a menším investorům jsou prakticky nepřístupné. Ve světě ovšem mají celou řadu kritiků a podle některých se podílely na vytvoření hospodářské a finanční krize, která začala v roce 2008 a světu přinesla největší recesi od 30. let minulého století. Při obchodech využívají celou řadu investičních nástrojů, jejich základní charakteristikou však je, že si na transakce půjčují několikanásobně více, než mají k dispozici. Obchodují přitom s akciemi, měnami či komoditami, jejichž ceny dokážou ovlivnit zásadním způsobem.

Podle nového nástroje by fondy měly předávat regulačním úřadům například informace o svém hospodaření, mimo jiné o tom, jak velkou část majetku tvoří cizí zdroje. Konečná dohoda také umožní, aby správce fondu, který má sídlo mimo EU, mohl nabízet své akcie nebo podíly investorům po celé EU, aniž by předtím musel žádat o povolení jednotlivé členské státy a splnit jejich různé požadavky.

Konkrétně tento návrh byl největším kamenem úrazu při jednáních mezi Evropským parlamentem a členskými státy. Parlament, stejně jako Česká republika, přitom prosazoval, aby byl neevropským fondům vydán průkaz, který by je opravňoval k obchodování po celé evropské sedmadvacítce.

Regulaci fondů nakonec odsouhlasili i odpůrci

Navíc nakonec se pro regulaci hedgeových fondů vyslovili i její původní odpůrci a kompromis získal pohodlných 513 hlasů europoslanců z 608 možných, kteří se jednání účastnili.

Europoslanec ODS Ivo Strejček:

„Trvám ale na tom, že žádný z těchto fondů za krizi odpovědný nemůže být. Pokud na finančních trzích vznikaly vysoce rizikové produkty, bylo to právě kvůli pokusům o státní zásahy. Finančníci tak byli nuceni hledat - a nacházeli - nové nástroje, nové způsoby podnikání.“

Strejček pro regulaci hlasoval, byť podle něj není zdaleka bezchybná.

„Trvám ale na tom, že žádný z těchto fondů za krizi odpovědný nemůže být. Pokud na finančních trzích vznikaly vysoce rizikové produkty, bylo to právě kvůli pokusům o státní zásahy. Finančníci tak byli nuceni hledat - a nacházeli - nové nástroje, nové způsoby podnikání,“ řekl europoslanec ODS Ivo Strejček, který pro regulaci hlasoval, byť podle něj není zdaleka bezchybná.

Dokonalá není nová legislativa ani pro socialisty, kteří ale rovněž souhlasili. „Přestože tento zákon není perfektní, v černé díře světových financí bude zářit jako šperk,“ uvedl Robert Goebbels, lucemburský sociálnědemokratický poslanec.

Plány Evropské komise na reuglaci finančního sektoru
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24