Nečas: Jednotný vnitřní trh EU ano, ale …

Praha - Česká republika podporuje iniciativu Evropské komise k vytvoření skutečného jednotného vnitřního trhu. Po jednání s eurokomisařem pro vnitřní trh a služby Michelem Barnierem to dnes zdůraznil premiér Petr Nečas (ODS). Zároveň ale upozornil, že v návrzích na uspořádání trhu jsou i body, které se české vládě nezamlouvají. Trnem v oku jí je například zavedení bankovní daně, problém má také se sjednoceným základem daně.

„Iniciativu Evropské komise mít skutečný trh služeb podporujeme a považujeme to za pozitivní krok. Je tam řada prvků, kde má ČR své priority, ale jsou tam i záležitosti, které se nám nezamlouvají. Celková tendence je ale pozitivní,“ vysvětlil premiér.

Komisař Barnier uvedl, že výhrady české vlády bere v úvahu při formování evropské politiky. „Jsme připraveni vést další dialog a scházet se s představiteli České republiky. Oni jsou suverénní, ale rádi bychom, aby výsledek jednání zapadl do evropského rámce, který chceme posouvat dopředu. V našem návrhu o vnitřním trhu je hodně bodů, u kterých se shodneme a které mají posílit konkurenceschopnost,“ dodal.

Návrhy, které byly prezentovány jako Akt o jednotném trhu, se týkají například patentu EU, na jehož podobě se členské země EU zatím nemohou shodnout, ochrany autorských práv, vnitřního trhu služeb, elektronického obchodu, dopravy, podpory malých a středních podniků či posílení konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích.

Česká vláda již dříve vyslovila výhrady k plánu Evropské komise na zavedení peněžních odvodů do zvláštních fondů s cílem získat peníze na případnou záchranu krachujících finančních ústavů. Podle českých představitelů by to znevýhodnilo evropské bankovní odvětví proti světové konkurenci a banky by náklady na odvody převedly na své klienty.