Kvůli deregulaci nájemného chce vláda měnit občanský zákoník

Praha – Vláda dnes dala zelenou novele občanského zákoníku, která má změnit paragrafy týkající se nájemního bydlení. Pokud se po ukončení regulace pronajímatel s nájemníkem nedohodnou na výši nájemného, budou se moci podle návrhu obrátit na soud se žádostí o určení nájemného v místě a čase obvyklém.

Pro lepší orientaci soudů, ale především nájemců a pronajímatelů připravuje ministerstvo pro místní rozvoj cenové mapy nájemného, které mají sloužit jako vodítko při hledání dohody. K dispozici však budou zřejmě až v únoru příštího roku.

Ministerstvo chce v návrhu také omezit přechod nájmu na dědice po smrti nájemníka a nájemníci podle novely budou muset nahlašovat více údajů o lidech, kteří s nimi v bytě bydlí navíc. Návrh považuje pobyt do dvou měsíců za návštěvu, kterou není nutno hlásit. Pokud se blíží pobyt návštěvy k hranici dvou měsíců, je povinen nájemník konat a návštěvu jít řádně nahlásit.

V případě přechodu nájemného na dědice po smrti nájemníka omezuje návrh trvání převedeného nájmu na dva roky. Během této doby musí nový nájemce vyřešit svou bytovou situaci novou dohodou s pronajímatelem nebo změnou bydlení. Sociální klauzule ale vyjímá z dvouletého omezení osoby starší 75 let a nezletilé.

Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj:

„Současná právní úprava obsahuje ustanovení, že nájemné se sjednává dohodou nebo podle zvláštního předpisu. Ten neexistuje, to znamená, že tímto způsobem řešíme situaci, kdy nájemné by měl stanovovat soud.“

Posledním dnem letošního roku končí regulace nájemného přibližně pro 400 tisíc bytů v Česku. Ve většině krajských měst, velkých městech Středočeského kraje a v Praze to bude k 31. prosinci 2012.

Na programu dnešní schůzky měli ministři i projednání devizového zákona, která má umožnit prodej zemědělské půdy cizincům. To ale odložili na příští schůzi vlády. Zákaz prodeje si vyjednalo Česko při vstupu do Evropské unie s tím, že výjimka skončí v květnu 2011. Dosud podle zákona cizinci zemědělskou půdu kupovat nesmějí.