Některé Američany přestala trápit obezita, mají spíš hlad

Washington - Řada Američanů měla v roce 2009 problém zaplnit prázdný žaludek. Podle amerického ministerstva zemědělství si až 15 procent domácností nemělo možnost opatřit si během roku jídlo, 5,7 procenta osob se pak ocitlo v takové situaci opakovaně. Výsledky jsou v podstatě shodné s daty měřenými v roce 2008, tedy období bezprostředně navazujícím na začátek světové hospodářské krize.

„Ekonomická krize je jednoznačně hlavním viníkem této situace. Když si uvědomíme, že nezaměstnaných je dvakrát více než před začátkem krize, tak se to skutečně muselo někde projevit,“ vysvětlil zpravodaj ČT Michal Kubal.

V roce 2009 si dokázalo bez problémů obstarat potravu až 85,3 procent amerických domácností. Zbývajících 14,7 procent Američanů, tedy 17,4 milionu domácností, se ocitlo v opačné situaci. Čísla se přitom nelišila od roku 2008, kdy se tato hodnota vyšplhala na 14,6 procenta.

Katie Connolly, BBC:

„Výsledek může být pro veřejnost překvapivý, pokud se vezme v úvahu fakt, že se vztahuje k rozvinuté zemi, která řeší problémy s obezitou.“

Nedostatek jídla postihl zejména rodiny s dětmi, těch se tato situace dotýkala v 10,6 procentech z celkového počtu domácností s potomky. Chudoba se dle ministerstva zemědělství dotýkala převážně tehdy, pokud dítě žilo pouze s jedním rodičem či pocházelo z hispánských a afroamerických kruhů.

Hlad trápil více obyvatele velkých měst v porovnání s venkovskými oblastmi. Typická zajištěná rodina utratila za jídlo o 33 procent více peněž než typická nezajištěná domácnost. Více než 50 procent chudobných rodin pak uvedlo, že byly závislé na mimořádné potravinové pomoci od vlády. „Potravinové banky se už dokonce začínají objevovat i v místech, která dříve měla pověst lepších čtvrtí a kde se usazovala střední třída,“ uzavírá Kubal.

Děti azylantů získaly ocenění za výborný školní prospěch.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24