Klaus zametl cestičku omezení solárního boomu

Praha - Prezident Václav Klaus umožní přijetí novely zákona, která omezuje podporu fotovoltaiky. Oznámil to dnes dopisem předsedkyni Poslanecké sněmovny. Uvedl v něm, že novelu zákona ponechal bez svého podpisu, aniž by ji však vrátil Poslanecké sněmovně k novému projednání. Tím umožní, aby zákon nabyl účinnosti, aniž by s ním prezident vyjádřil souhlas. Klausovi je novela trnem v oku, protože podle něj deformuje trh.

Prezident v dopise připomněl, že už původní zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se rozhodl nepodepsat, protože jak jeho východiska, tak jeho konkrétní podobu považuje za systémově chybné a pro české hospodářství, daňového poplatníka i spotřebitele energie škodlivé. „I tato novela není systémovou nápravou, ale pouze výrazem snahy napravit jednu chybnou deformaci trhu deformací jinou. Jádro problému zůstává nedotčeno a navíc hrozí nové, nezamýšlené škodlivé doprovodné efekty,“ konstatoval v dopise prezident.

Klaus: Nedeformujte trh

„Vyzývám vládu, aby se touto problematikou znovu zabývala a navrhla takové řešení, které namísto řetězení dalších regulací energetického trhu povede k návratu k tržním cenám, které jsou v zájmu občanů a podle mého přesvědčení i v zájmu zdravé budoucnosti české energetiky a životního prostředí,“ zdůraznil prezident.

Vládní novela omezuje podporu fotovoltaiky, a má tak zabránit prudkému zdražení elektřiny způsobenému solárním boomem. Počítá s tím, že sluneční elektrárny uvedené do provozu letos a loni budou po dobu tří let podléhat mimořádné 26procentní dani. Bezplatné emisní povolenky budou zdaněny 32 procenty a zvýší se poplatky za zábor zemědělské půdy. Daň se nebude vztahovat na solární elektrárny na střechách a budovách s nejvyšším instalovaným výkonem 30 kilowatt.

Vybrané peníze pak ministerstvo průmyslu a obchodu použije na dotace distributorům elektřiny, které mají zabránit rychlému zdražování. Ke zvyšování ceny se sáhne až ve chvíli, kdy peníze dojdou. Elektřina by tak v příštím roce neměla podražit o více než 5,5 procenta.

Omezení podpory fotovoltaiky se nelíbí provozovatelům solárních elektráren. Někteří se dokonce hodlají s Českou republikou soudit. Vláda, která novely připravila, však argumentuje tím, že vyšším zdanění pouze vrátí návratnost investice do slunečního byznysu na 15 let z nynějších šesti až sedmi.