Nástrahy rekonstrukce společných částí domu

Praha - Mít byt v osobním vlastnictví má jistě své výhody. Byt můžete kdykoli prodat nebo jej pronajmout. V případě vaší smrti ho zdědí vaše děti. Byt v osobním vlastnictví si můžete zrekonstruovat podle svých představ a nemusíte se nikoho ptát. Jen v případě některých stavebních úprav potřebujete souhlas stavebního úřadu. S vlastnictvím bytové jednotky je spojeno i spoluvlastnické právo na společných částech domu a pozemku. Ale pokud například budete chtít dům zateplit a z balkónů udělat lodžie, o tom už nerozhodujete vy sami, ale společenství vlastníků.

V každém domě, ve které je minimálně pět jednotek a tři různí vlastníci, vzniká ze zákona společenství vlastníků jednotek. Nejvyšším orgánem společenství vlastníků jednotek je shromáždění vlastníků, které se musí konat nejméně jednou ročně.

„Není to tak, jak si lidi myslí, že si koupí svůj byt a víc je nebude zajímat,“ upozornil místopředseda Sdružení nájemníků ČR Jan Vozárik. „Stávají se vlastníky bytu, tedy samostatné jednotky, ale současně se stávají spoluvlastníkem společných částí domu, na které logicky musí i přispívat, starat se o opravy, ale tam už rozhodují společně,“ dodal.

Co je ve vašem výlučném vlastnictví a co je společnou částí budovy, to nejlépe zjistíte v prohlášení vlastníka budovy, listině, která je uložena na katastrálním úřadu a která přímo specifikuje a vymezuje společné části domu. „Ve smlouvě může být uvedeno, že okna v bytě jsou součástí jednotky, ale ve skutečnosti jsou okna součástí obvodového zdiva, tedy součástí společných částí domu,“ upozornil Vozárik. „Takže určitě by si měl každý prohlášení vlastníka důkladně prostudovat, aby pak nedocházelo ke zbytečným sporům,“ doporučil.

Veškeré opravy ve vašem bytě si samozřejmě musíte platit sami. O provedení povinných revizí, havarijních či menších oprav spojených s provozem domu a jeho společnými částmi rozhoduje zpravidla zvolený výbor společenství. Rozsah jeho pravomocí určuje jednak zákon č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů a také stanovy, které schvaluje shromáždění vlastníků. Větší investice ale již musí odsouhlasit shromáždění vlastníků.

Jeden soused rekonstrukci domu nezablokuje

A jak je to tedy v případě v Česku oblíbené revitalizace domu spojené obvykle se zateplování celého objektu a přestavbou balkónů? V podstatě je to jednoduché. Svolá se shromáždění vlastníků a bude se hlasovat. „Pokud se jedná o rozhodování o rekonstrukcích domů, o tom rozhoduje shromáždění vlastníků, a to tří čtvrtinovou většinou všech členů toho společenství vlastníků,“ upřesnil advokát Pavel Nastis.

Je ale třeba si uvědomit, co znamená 75 procent vlastníků. „Vlastníci na shromáždění rozhodují podle velikosti spoluvlastnického podílu,“ objasnil Vozárik. „To znamená, není to jako třeba u družstva, kde každý člen má jeden hlas. Zjednodušeně řečeno – čtyřpokojový byt má víc hlasovacích práv než garsonka,“ dodal.

A rada na závěr? Pokud vás zajímá, jak dům, ve kterém bydlíte, vypadá a bude vypadat, účastněte se shromáždění vlastníků. Vyjadřujte se k otázkám rozvoje domu, navrhujte změny, a hlavně – hlasujte.

Bydlení
Bydlení
Více fotek
  • Bydlení autor: Jaroslav Hodík, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2122/212157.jpg
  • Hlasování autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1284/128388.jpg