Obce budou na daních vydělávat podobně

Praha – Nový zákon o rozpočtovém určení daní myslí na chudší obce. Ministerstvo financí v něm totiž chce snížit současný rozdíl mezi nejchudšími obcemi a nejbohatšími městy ve výnosu sdílených daní na jednoho obyvatele. V současnosti činí tento rozdíl až 4,5násobek. Ministerstvo také navrhuje nastavit rovné podmínky pro financování statutárních měst. U Prahy by ovšem byl zaveden zvláštní příjmový koeficient, protože hlavní město je zároveň krajem.

Praha vybírá 30 tisíc na osobu

Příjem ze sdílených daní na jednoho obyvatele se v Praze pohybuje okolo 30 tisíc korun. Nejmenší obec pak vybere sedm tisíc. „Společným zájmem je vytvořit dlouhodobě stabilní systém financování rozpočtů územních samospráv, který umožní lepší plánování jejich výdajů,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Pro zmírnění rozdílů využije ministerstvo prostředky z národních dotačních programů. Neoddělitelnou součást diskuse o novém zákonu podle něj představuje i nová konstrukce daně z nemovitosti, která je 100procentním příjmem obecních rozpočtů.

Ministr financí Miroslav Kalousek:

„Je lépe, pokud se tyto prostředky stanou součástí autonomních příjmů, rozhodovat o nich budou samotné obce, a nikoli úředníci z centra.“

Podle aktuálně platného znění zákona o rozpočtovém určení daní se rozděluje krajům 8,92 procenta a obcím 21,4 procenta z celostátního hrubého výnosu sdílených daní. Těmi jsou daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Daň z nemovitosti je pak 100procentním příjmem obce.

Sdružení místních samospráv ČR je spokojené

Podle Sdružení místních samospráv ČR by nový zákon měl přinést systémové a odůvodněné rozdělování peněz samosprávám. Výsledek by se měl blížit stavu, který panuje ve srovnatelných evropských státech, a zvýšit příjmy obcí a měst do 100 tisíc obyvatel. „V nich činí podíl ve financování největších a nejmenších sídel polovinu podílu, který je nyní v České republice,“ upozornil předseda sdružení Josef Bartoněk. Obce a města do 100 tisíc obyvatel jsou podle něj dnes stále bezdůvodně znevýhodňována a řada obcí se potýká s existenčními problémy.

Místopředsedkyně sdružení Věra Kovářová dodala, že vláda dnes posuzuje účelnost každé koruny vynakládané ze státního rozpočtu. „A zatím se prostřednictvím rozpočtového určení daní rozděluje 130 miliard ročně obcím bez jakéhokoliv systému,“ uvedla.

Obecní úřad
Obecní úřad