Přes dvě třetiny Čechů považují důchody za nepřiměřené

Praha - Většina občanů si podle listopadového průzkumu agentury STEM myslí, že starobní důchody v Česku nejsou přiměřené a dostatečně nepokrývají základní potřeby důchodců. Většina rovněž míní, že současný systém důchodového zabezpečení neumožňuje lidem prožít důstojné stáří. Z výsledků nicméně vyplývá, že se podíl nespokojených v porovnání s rokem 2008 zhruba o 10 procent snížil.

Za přiměřené nepovažuje aktuální starobní důchody 71 procent lidí. Stejný podíl občanů se domnívá, že současný systém důchodového zabezpečení neumožňuje strávit lidem důstojné stáří. Dále z průzkumu vyplývá, že 61 procent lidí si myslí, že průměrný starobní důchod nestačí pokrýt základní potřeby důchodců.

Ještě kritičtější jsou sami důchodci: 83 procent z nich považuje důchody za nepřiměřené, 80 procent je přesvědčeno, že současný systém nepřináší důstojné stáří, a 73 procent tvrdí, že průměrný důchod není dostatečný na pokrytí základních potřeb starých lidí.

Z dlouhodobého hlediska se podle STEM ukazuje, že do roku 2002 byly názory na starobní důchody a systém důchodového zabezpečení poměrně stabilní, přičemž v nich mírně převažovaly kritické postoje. Kritika se začala vyhrocovat po roce 2003 a vrcholu dosáhla v květnu 2008.