Evropským přepravcům se nespolehlivost prodraží

Brusel – Cestující, kteří v EU využívají k přepravě dálkové autobusy, mají naději na zlepšení podmínek při vymáhání škod za zpoždění nebo zrušení svých cest. Evropská unie přišla s novým návrhem, který občanům unie zajistí vyšší práva na kompenzace za nespolehlivou dopravu. Kompromisní dohoda členských států, Evropského parlamentu i Rady EU již čeká pouze na formální potvrzení. Samotná pravidla začnou platit do dvou let od schválení. Obdobné normy už platí například v letecké dopravě, nyní by se však měly postupně zavést ve všech typech veřejné přepravy.

V případě poškození zavazadla či ztráty zaviněné přepravcem navíc mohou cestující vymáhat až 1200 eur za jeden kus, při zranění cestujícího nebo tragických případech úmrtí se jedná až o 220 tisíc eur na cestujícího. Předběžná dohoda navíc ukládá přepravci povinnost nabídnout pokračování v jízdě, změnu trasy či jinou náhradu, a to v případě zrušení nebo zpoždění delším než dvě hodiny. Nedodržení této kompenzace znamená kromě náhrady ceny jízdenky také povinnost proplatit navíc polovinu její celkové ceny.

Siim Kallas, eurokomisař:

„Tato nová práva cestujících pro autobusy a autokary posílí kvalitu služby a umožní lidem cestovat s větším klidem.“

Pokud bude cesta plánovaná na více než tři hodiny zrušena či zpožděna na odjezdu o 90 a více minut, museli by přepravci v případě potřeby nabídnout cestujícím občerstvení či ubytování (do 80 eur na noc a člověka) po dobu maximálně dvou nocí. V případě ubytování se to ale nevztahuje na případy, kdy jsou cesty zrušeny kvůli špatnému počasí či přírodním katastrofám a neštěstím.

Země EU původně chtěly, aby pravidla platila jen u cest delších než 500 kilometrů. Nakonec byl stanoven pevný limit 250 kilometrů. U kratších cest nařízení počítá s tím, že cestující nesmí být jakkoli diskriminováni, například na základě své národnosti, zdravotního postižení. Lidé, kteří mají omezenou možnost pohybu, budou mít také právo na finanční kompenzace v případě, že bude poškozeno jejich vybavení (například vozíky).