Firmy by měly být trestně odpovědné za své prohřešky

Praha - Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) navrhne vládě začátkem roku zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Jeho cílem je, aby se lidé nemohli vyhýbat trestní odpovědnosti tím, že se odvolají na rozhodnutí kolektivního orgánu právnické osoby. Podobnou právní úpravu už zahrnul do svého protikorupčního balíčku také ministr vnitra Radek John (VV). Trestem za uplácení nebo neekologické hospodaření by podle ní mohlo pro firmy být dokonce i zrušení.

„Právnické osoby dnes nelze efektivně postihnout, přestože bývají často využívány k zakrývání nelegální činnosti,“ míní Pospíšil. Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob jako jedno z možných protikorupčních opatření zmiňuje vláda ve svém programu. Podle ministerstva spravedlnosti jde o významný právní předpis, který reaguje na mezinárodní trendy v oblasti boje proti závažné kriminální činnosti právnických osob.

Česko je nyní jedinou evropskou zemí, která odpovědnost firem ve své legislativě nemá. Na nutnost jejího zavedení už ČR upozorňovala i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Pokud změna rychle nepřijde, hrozí podle OECD, že se Česko dostane na seznam zemí podporujících korupci.

Trestní odpovědnost firem v praxi

„Firma provozuje dopravní činnost, nutí řidiče, aby nedodržovali povinné přestávky. Dojde k nehodě, bude odpovídat i ta právnická osoba. Továrna vyrábí hračky pro děti, dává tam barvy, které škodí zdraví, může být trestána,“ vyjmenoval příklady, ve kterých by se trestní odpovědnost firem hodila, právník Jiří Jelínek.

Česko už ale kvůli absenci odpovědnosti právnických osob naráží i nyní. „Brání to ratifikaci některých mezinárodních dokumentů, které nás zavazují k přijetí deliktní odpovědnosti právnických osob. Zjednodušeně řečeno to brání i mezinárodní spolupráci,“ upozornil v rozhovoru pro ČT24 profesor Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jiří Jelínek.

Začlenění odpovědnosti firem do právního systému ale není zas tak jednoduché. O tom by mohli povídat někteří naši sousedé. „Například Maďarsko, Polsko či jiné země – ukazuje se, že podle tohoto zákona nebyl nikdo odsouzen,“ upozornil Pospíšil.

Trestní odpovědnost firem má svá pro i proti. Umožňuje potrestat korporace za prohřešky, kterých se dopustily, a usnadňuje také odškodnění poškozených. Trest pro firmu v podobě pokuty či úplné likvidace má ale zároveň negativní dopad na akcionáře a zaměstnance, kteří o nezákonném chování mnohdy ani nemuseli vědět.