Česká pošta příští rok svým zaměstnancům nepřidá

Praha - Vedení České pošty, největšího zaměstnavatele v Česku, podepsalo s odbory kolektivní smlouvu, podle které v příštím roce zachová letošní objem mezd. Její pracovníci ale budou mít nižší pevný základ a u některých profesí až dvojnásobně vyšší motivační složku mzdy vázanou na výsledky, informuje dnešní vydání deníku E15.

Marcela Hrdá, generální ředitelka České pošty:

„Do liberalizace poštovního trhu v roce 2013 nás čeká nelehké období. Abychom udrželi podnik v zisku, je zapotřebí uskutečnit projekty, které jsme si předsevzali, ať již v oblasti poskytování tradičních poštovních služeb, či těch ne ryze poštovních - především v oblasti eGovernmentu, logistiky či finančních služeb. Nutnou podmínkou realizace těchto projektů je podpora ze strany zaměstnanců. Uzavření kolektivní smlouvy nám umožňuje tyto změny nastartovat.“

Platy tvoří až 70 procent nákladů České pošty. Celkem na nich firma vyplácí ročně 13 miliard korun. Kromě generální ředitelky Marcely Hrdé připojili pod kolektivní smlouvu podpisy zástupci všech odborových organizací působících v České poště. Nová kolektivní smlouva začne platit od ledna příštího roku a končí rokem 2013.

„Kolektivní smlouva zajišťuje oběma stranám v případě plnění dohod jistotu sociálního smíru. A to je více než významné,“ doplnil předseda Podnikového koordinačního odborového výboru Karel Koukal.

Česká pošta po razantní restrukturalizaci zůstane letos v zisku. Hrdá předpokládá výdělek v řádu stamilionů korun. Podobně by mělo skončit hospodaření i v roce 2011. Loni pošta hospodařila se ziskem 661 milionů korun. Česká pošta provozuje zhruba 3 350 poboček a zaměstnává 36 000 lidí.