Boj proti krizi končí, podpora bude chybět

Praha – Letos poskytla Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) podnikatelům úvěrové záruky za více než 6,25 miliardy korun. K takové sumě se banka dopracovala díky národnímu protikrizovému plánu, odkud pocházela více než polovina zdrojů. Příští rok už na tom takhle dobře banka nebude. S koncem boje proti krizi budou chybět peníze i jinde - například v programech na podporu bydlení.

Česko proti krizi do národního plánu vyčlenilo padesát miliard. Takovou sumu schválila Topolánkova vláda loni v únoru. Tenkrát se myslelo i na záruční a rozvojovou banku. Miliardy od státu už jí ale došly. „Prostředků budeme mít méně právě proto, že nejsou realizovaná ta protikrizová opatření a i ty výkony budou nižší,“ potvrzuje generální ředitel ČMZRB Ladislav Macka.

„My budeme (v příštím roce) disponovat takovou částkou 1,5 miliardy korun, z čehož jsme schopni zabezpečit plynulé zabezpečování úvěrů v rámci programu progres a záruky za podnikatele, kteří mají krátkou historii a potom záruky za investiční úvěry,“ dodává Macka. Ředitel navíc upozornil na to, jak byla pomoc státu malým a středním podnikům se zárukami za úvěry v krizových letech klíčová. Tyto podniky jsou podle něj držiteli a tvůrci pracovních míst. Pro stát je proto jejich zdraví důležité. Česko má však v této oblasti ještě mezery. V ostatních zemích je podle ředitele poskytování záruk plynulejší a netrpí tolik nedostatkem zdrojů.

Video Reportáž Jana Spilky
video

Reportáž Jana Spilky

Budou chybět peníze na záruky a na podporu bydlení

Generální ředitel ČMZRB Ladislav Macka:

„My jsme přestali přijímat žádosti v dubnu a pro příští rok se nepočítá s tím, že by byly poskytovány záruky na provozní úvěry, ale jenom záruky na investiční úvěry.“

Chybět budou především peníze na záruky provozních úvěru. Program, který je zajišťoval, byl zastaven už v první polovině letošního roku. Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytuje mimo jiné i dotace na úroky z půjček na opravu bytových domů v rámci programu Nový panel. Ten byl ale kvůli nedostatku peněz pozastaven také.

„V návrhu státního rozpočtu se s ním nepočítá. Nicméně, jsem přesvědčený, že se nám podaří najít alespoň půl miliardy,“ slibuje ale ministr pro místní rozvoj Kamil Janovský (VV). Podobný osud má však i program na podporu bytové politiky, který je určený spíše pro domácnosti. Zelená úsporám byla přerušena do doby, než zahlcené úřady vyřeší nahromaděné množství nevyřízených žádostí. Jestli bude v příštím roce opět spuštěn, není zatím jasné.