Utajeného vlastníka má polovina akciových společností v Česku

Praha - Listinnými akciemi na majitele disponuje více než polovina českých akciových společností, vyplývá to z analýzy agentury České kapitálové informační agentury (ČEKIA). Tato forma cenných papírů umožňuje skutečným vlastníkům firem zůstat v anonymitě. ČEKIA uvádí, že podnikatelé nepodlehli obavám ze změny zákona o veřejných zakázkách, který měl podle předvolebních plánů politiků zamezit účasti anonymních firem ve veřejných výběrových řízeních.

ČEKIA se zaměřila na porovnání struktury tuzemských akciových společností podle podoby a formy vydaných akcií v květnu a prosinci 2010. Ve sledovaném období se podle analytičky agentury Petry Štěpánové se počet akciových společností s anonymními vlastníky zvýšil o více než 200 firem, tedy o 1,7 procenta.

Akcie v listinné podobě vydalo více než 91 procent, tedy 21 941 akciových společností registrovaných v Česku. Celkem 51 procent tuzemských akciových společností má listinné akcie na majitele s neprůhlednou majetkovou strukturou, zatímco 40 procent má listinné akcie na jméno. U akcií na jméno je společnost povinna vést seznam akcionářů, včetně názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, která figuruje v roli akcionáře.

Petra Štěpánová, analytička agentury ČEKIA

„Podnikatelé jednoznačně dávají přednost listinným akciím před zaknihovanými z důvodu výrazně nižší administrativní a finanční náročnosti, stejně jako v případě kombinace s formou akcií na majitele možnosti skrýt skutečné vlastníky společnosti.“

Méně než deset procent akciových společností pak v Česku vydalo zaknihované akcie, což jsou akcie v elektronické podobě. Zpravidla jde o firmy, které se zúčastnily kuponové privatizace nebo později vstoupily na burzovní či mimoburzovní trh.

Obchodník s akciemi
Obchodník s akciemi