Ratig Řecka půjde ještě níž, pohrozila Moody's

New York – Mezinárodní ratingová agentura Moody's pohrozila Řecku dalším snížením úvěrového hodnocení. Nevěří totiž, že se zemi podaří snížit zadlužení na udržitelnou úroveň. Moody's tak teď bude přezkoumávat své hodnocení schopnosti Řecka splácet dluhy na úrovni Ba1, což je nejvyšší známka v „podřadné“, neinvestiční kategorii.

Agentura sice konstatovala, že Řecko v plánu rozsáhlého ozdravování veřejných financí učinilo „významný pokrok“, splnění cíle však zůstává nejisté. Moody's proto zahájila přezkum řeckého ratingu s výhledem na jeho zhoršení. „Přezkoumání se zaměří na nominální ekonomický růst a fiskální konsolidaci, protože tyto faktory budou stěžejní pro vývoj státního dluhu v příštích několika letech,“ uvedla agentura.

Do tzv. režimu přezkoumání s výhledem na zhoršení zařadila Moody's už ve středu rating Španělska. Ještě víc tak vystupňovala obavy z prohlubování dluhové krize v eurozóně. Ta začala před rokem právě v Řecku, od něhož se tehdy po odhalení obřího rozpočtového deficitu odvrátili investoři, a Atény musely dostat od EU finanční pomoc. Od té doby rostou úvěrové náklady a klesají ratingy dalších ohrožených zemí eura a klíčové je Španělsko, jehož finanční záchrana by mohla být nad síly měnové unie.

Konkureční agentura Standard & Poor's hodnotí státní finanční závazky Řecka ratingem BB+, který odpovídá známce Moody's. Třetí velká agentura Fitch má pro Atény známku BBB-, která je na rozdíl od ostatních dvou ratingů ještě v investiční kategorii.