Potvrzeno: Termín přijetí eura ČR mít zatím nebude

Praha – Vláda dnes oficiálně posvětila to, co už dříve avizoval premiér Petr Nečas (ODS). Termín vstupu Česka do eurozóny zatím nestanoví. V příštím roce ani nebude usilovat o začlenění do mechanismu směnných kurzů, jehož členem musí země být minimálně dva roky před přijetím jednotné evropské měny. Česko nyní plní většinu kritérií pro vstup do eurozóny s výjimkou zapojení do mechanismu směnných kurzů a deficitu veřejných financí.

„Musím konstatovat, že vláda se usnesla, že doporučení zatím nestanovovat datum pro vstup do eurozóny je doporučením, za kterým vláda stojí. Součástí toho samozřejmě je, že i v průběhu roku 2011 vláda nebude usilovat o vstup do mechanismu směnných kurzů,“ tlumočil závěry jednání vlády Nečas. Během doby svého členství v mechanismu směnných kurzů země posuzuje stabilitu své měny vůči euru. Od centrální parity se může odchýlit o plus/minus 15 procent.

Česko některá kritéria pro vstup do eurozóny už plní. Výjimkou je deficit veřejných rozpočtů. Ten podle Maastrichtských kritérií, jejichž splnění je vstupenkou do eurozóny, nesmí přesáhnout 3 procenta hrubého domácího produktu. Česko ale podle nejoptimističtějšího scénáře ministerstva financí bude letos hospodařit se schodkem 5,1 procenta. A o mnoho lepší to nebude ani v příštím roce. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj je nepravděpodobné, že by se Česku podařilo dostat deficit pod tříprocentní mez dříve než v roce 2013.

Jinak ale Česko plní kritéria pro vstup do eurozóny poměrně úspěšně. „Například kritérium cenové stability je plněno. Také kritérium dlouhodobých úrokových sazeb naše ekonomika splňuje,“ podotkl Nečas. Na uzdě se daří držet i státní dluh, jenž zůstává hluboko pod 60 procenty HDP, která vyžadují Maastrichtská kritéria. Podle ekonomů by Česko ve chvíli, kdy se rozhodne vstoupit do kurzového mechanismu, nemělo mít problém ani s plněním kritéria stability měnového kurzu.

Zavádět euro nechce ani ČNB

K zavedení eura se staví skepticky nejen vláda, ale i centrální banka. Nervozitu v ní vzbuzuje především nejistota kolem budoucnosti eurozóny, vyvolaná dluhovou krizí jejích členů. „Euro nebude realisticky diskutovatelným tématem ještě dva tři roky. V praxi je tolik nejistot, že v tuto chvíli nemá smysl toto téma probírat,“ prohlásil už dříve guvernér ČNB Miroslav Singer.

Na stranu České národní banky se staví i řada dalších odborníků. Podle hlavního ekonoma Patria Finance Davida Marka na vstup Česka do eurozóny není připravena ani Česká republika ani eurozóna, která nyní musí pracovat na zajištění své stability. Česko musí ještě „dodělat své domácí úkoly“ na poli rozpočtové politiky a dále pokračovat v přibližování se k eurozóně, co se týče úrovně i struktury ekonomiky. Naopak zavedení eura by uvítali exportéři. Silná koruna totiž prodražuje jejich zboží na trzích eurozóny, které jsou jejich hlavními obchodními partnery.

Miroslav Singer
Miroslav Singer