Bonusy bankéřů budou pod drobnohledem

Ženeva – Generální ředitelé a nejvýše placení manažeři bank budou pod drobnohledem. Na jejich bonusy si totiž hodlá posvítit výbor pro bankovní dozor švýcarské Banky pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS). Ten sestavil nová pravidla pro sledování adekvátnosti těchto bonusů. Výbor požaduje, aby banky zveřejňovaly, zda se odměny odvíjejí od výsledků bank.

Nová mezinárodně platná pravidla mají umožnit hráčům na finančním trhu posoudit kvalitu systému odměn v bankách a pobídky k větší zodpovědnosti vůči rizikům. Návrh také požaduje, aby věřitelé zveřejňovali detaily svých rizik a kapitalizace.

Nadstavba nad unijní pravidla?

Otázka přehnaných odměn bankovních manažerů se stala ožehavým tématem za globální finanční krize. Na nových pravidlech pro bonusy v odvětví poté začaly pracovat Evropská unie a ostatní státy. Některé hlasy z bank se ale vyjadřují skepticky k tomu, že by se regulátorům podařilo přitvrdit pravidla, která již požadují.

Výbor na svých internetových stránkách očekává ke svému plánu do 25. února poznámky veřejnosti. BIS je mezivládní organizace centrálních bank a její výbor zahrnuje zástupce národních bankovních regulátorů z USA, Číny a dalších 25 ekonomik.