ECB: Navržené reformy eurozóny jsou nedostatečné

Brusel - Podle člena bankovní rady Evropské centrální banky (ECB) Yvese Mersche sice jdou nedávno navržené reformy fungování eurozóny správným směrem, ovšem nezabíhají do takové hloubky, jaká je nutná. Zdůraznil, že je hlavní čas uplatňovat sankce za překračování rozpočtových deficitů, které by měly být téměř automatické. Mersch zdůraznil, že krize kolem státních dluhů v eurozóně má kořeny v tom, že jednotlivé země důsledně nehlídaly hospodářskou politiku ostatních členů. Bankéř si proto myslí, že je nutné přijmout opatření, jež by tento nedostatek odstranila.

Podle Mersche je v první řadě nutné zavést rychlejší spouštěcí mechanismus pro zahájení procedurálních kroků při nadměrném překročení rozpočtových deficitů. Právě tam je prý třeba postupovat téměř automaticky. Druhou prioritou by měl být větší důraz na výši dluhů v jednotlivých zemích.

Yves Mersch, člen bankovní rady ECB

„Ten poslední návrh reforem fungování ekonomiky eurozóny jde správným směrem, není ale dost ambiciózní na to, aby zajistil zdravé a efektivní fungování měnové unie.“

„Kromě těchto nových mechanismů, které by měly být aktivovány pouze ve výjimečných případech a za jasně dohodnutých podmínek, je také nutné, aby se jednotlivé země z této krize poučily a více se snažily o konsolidaci,“ dodal guvernér lucemburské centrální banky Mersch v novoročním sdělení.