V důchodovém systému chybí peníze, přesto se valorizuje

Praha – Deficit na důchodovém účtu se nadále prohlubuje. Na konci listopadu na něm chybělo 29,7 miliardy korun, což je o 3,6 miliardy více než v říjnu. Loni ve stejném období hlásil penzijní účet 27miliardový schodek. V příštím roce zabředne systém do červených čísel nejspíš ještě hlouběji. Od ledna 2011 se totiž budou penze valorizovat. Stav, ve kterém se nyní penzijní systém nachází, vyvolává u veřejnosti obavy. Skoro tři čtvrtiny Čechů považují současný systém za dlouhodobě neudržitelný. Většina lidí pak považuje prosazení zásadní reformy za jeden s hlavních úkolů současné vlády.

I když podle agentury STEM Češi vidí reformu penzí jako nezbytnost, už se rozcházejí v tom, zda se ji vládě podaří prosadit. Necelá polovina lidí Nečasovu kabinetu věří, druhá polovina ale tvrdí, že v tomto úkolu selže. Výrazně skeptičtí jsou vůči reformě i práci vlády voliči levicových stran. Naopak voliči ODS jsou jednoznačně přesvědčeni, že v náročném úkolu uspěje.

Co nás v oblasti důchodů čeká a nejspíš nemine?

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje spustit důchodovou reformu zhruba za dva roky. Předpokládá snížení odvodů na sociální pojistné ve prospěch spoření na individuální penzijní účty licencovaných společností. Peníze by lidé dostávali po dosažení 65 let formou doživotních měsíčních výplat. Odvody do fondů by měly být povinné pro lidi, kterým bude k 1. lednu 2013 méně než 40 let. Pro lidi mezi 40 a 50 lety by to mělo být dobrovolné.

Součástí plánované penzijní reformy je také urychlení zvyšování důchodového věku u žen ze čtyř na šest měsíců po roce 2015. Rychleji se tak mají dostat na úroveň mužů.

S dílčími úpravami důchodového systému už ale bude muset vláda začít v příštím roce. Pouze do října jí totiž dal Ústavní soud čas na to, aby změnila paragraf, který snižuje vyměřovací základ a tím i důchod lidem, kteří měli během aktivní části svého života vyšší příjmy.

Valorizace ber, kde ber

Přestože každým dnem se na penze nedostává stále více peněz a reforma to jen tak nezmění, stát důchody valorizuje. Procentní výměra důchodu od ledna 2011 vzroste o 3,9 procenta a základní výměra o 60 korun na 2230 korun. Například u člověka, který letos pobírá starobní důchod ve výši 11 216 korun, se procentní výměra zvýší o 353 korun. Spolu s navýšením základní výměry mu důchod od ledna vzroste celkem o 413 korun na 11 629 korun měsíčně.

Od ledna se zvýší všechny typy důchodů, tedy starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Porostou i dílčí penze, tj. důchody vyplácené lidem, kteří byli pojištěni nejen v ČR, ale i v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, s nímž má Česko uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.

Důchodkyně
Důchodkyně