Zahraniční dluh Česka se snížil - na 1,672 bilionu

Praha - Zahraniční dluh Česka se ve třetím čtvrtletí snížil o 9,1 miliardy korun na 1,672 bilionu korun. Představoval tak 45,7 procenta hrubého domácího produktu. Meziročně se dluh zvýšil o 206,9 miliardy korun, uvedla Česká národní banka. Na konci minulého roku přitom zahraniční dluh činil 1,59 bilionu korun a jeho podíl na HDP byl 43,8 procenta. Z celkového objemu dluhu k poslednímu dni letošního září tvoří 76 procent zahraniční závazky se splatností delší než jeden rok.

„Růst zahraničního zadlužení byl patrný zejména u závazků vládního sektoru. Vedle emisí vládních dluhopisů na zahraničních trzích přispělo k růstu stavu zadluženosti čerpání úvěrů na rozvoj infrastruktury od Evropské investiční banky,“ uvedla ČNB. Podíl vládního sektoru na celkové zadluženosti představuje 27,4 procenta.

Ve struktuře dlouhodobé zadluženosti se zvýšil podíl zadlužení veřejného sektoru na 51 procent. Zastoupení dlouhodobých závazků soukromého sektoru se snížilo na 49 procent. Podíl podnikového sektoru na zahraničním dluhu se snížil na 49,6 procenta. Podíl zahraničních závazků bankovního sektoru na celkové zadluženosti činí 23 procent.

Schodek investiční pozice ČR, tedy saldo finančních aktiv a pasiv takzvaných rezidentů ČR ve vztahu k nerezidentům, se ke konci třetího čtvrtletí zvýšil o 102,3 miliardy koruna na 1,721 bilionu korun, což odpovídá 47 procentům HDP. V meziročním srovnání je deficit vyšší o 128,3 miliardy korun. „Ve třetím čtvrtletí bylo patrné urychlení růstu pasivního salda investiční pozice především v důsledku poklesu zahraničních aktiv. Snížení aktiv o 80,8 miliardy Kč ovlivnil vývoj pohledávek bankovního a podnikového sektoru,“ uvedla ČNB.

Ve snížení zahraničních aktiv bankovního sektoru se podle centrálních bankéřů promítl především pokles vkladů a úvěrů tuzemských bank poskytovaných do zahraničí. Vývoj zahraničních aktiv podnikového sektoru (bez přímých a portfoliových investic) ovlivnilo nižší poskytování vývozních úvěrů a snížení stavu ostatních zahraničních aktiv. Současně poklesl stav tuzemských přímých investic v zahraničí.

Přírůstek zahraničních pasiv investiční pozice činil ve třetím čtvrtletí 21,5 miliardy Kč a jejich stav dosáhl 4,131 bilionu Kč.