Rostoucí ceny vstupů ukusují českým firmám ze zisků

Praha – Rostoucí ceny vstupů, zejména surovin nutných pro výrobu, v poslední době snižují tuzemským průmyslovým podnikům jejich zisky. Upozornila na to Finanční analýza podnikové sféry za rok 2010, kterou v těchto dnech dokončilo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zdroj: ISIFA/Getty Images Autor: Sean Gallup

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek upozornil, že loni se hospodářské výsledky podnikatelů ve zpracovatelském průmyslu a službách díky oživení na světových trzích zlepšovaly. „Ve druhém pololetí se ale začaly projevovat vysoké ceny komodit a dalších vstupů. Na to ovšem firmy nechtěly reagovat zdražením, protože se bály ztráty cenové konkurenceschopnosti. Vyšší náklady se tak musely odrazit v nižších ziscích,“ uvedl.

Nejvíce na růst vstupů doplatily podniky se zahraniční účastí

Podle ředitele odboru ekonomických analýz ministerstva Jaroslava Vomastka zhoršení finančních výsledků ve druhé polovině roku 2010 bylo nejvíce patrné u podniků pod zahraniční kontrolou, jejichž vstupy a produkce jsou nejvíce globalizované. „Právě zahraniční firmy jsou totiž většinou více zapojené do světové ekonomiky, takže se musejí vyrovnávat s větší konkurencí,“ podotkl Vomastek.

Za celý loňský rok si zpracovatelský průmysl v zisku polepšil. Naopak finanční výsledky se loni ve srovnání s rokem 2009 zhoršily většině firem podnikajících v oblasti těžby surovin, v energetice nebo ve stavebnictví. „V závěru loňského roku si mírně polepšily těžební společnosti. V oblasti stavebnictví se také začalo dařit inženýrskému stavitelství, protože se rozjely některé veřejné zakázky,“ dodal Vomastek.

Nadějný IT sektor

Silnou stránkou českého podnikatelského prostředí jsou podle analýzy ministerstva tradičně firmy podnikající v oblasti informačních technologií a telekomunikací. „Ty jako jediné v odvětví služeb vykazují kladné hodnoty ekonomického zisku a v roce 2010 si ještě dál polepšily,“ uvedl mluvčí ministerstva Pavel Vlček.