Kubánský režim povoluje, poslanci dali zelenou reformám

Havana – Kubánské Národní shromáždění schválilo na 300 změn navržených vládou prezidenta Raúla Castra a na jaře posvěcených i sjezdem komunistické strany. Kubánce tak čekají velké změny. Budou si moci koupit auto nebo dům a přibýt by mělo i těch, kteří smějí soukromě podnikat. Ubýt by naopak mělo byrokracie. Reformy, které neměly na komunistické Kubě po léta obdoby, mají pomoci posílit tamní skomírající ekonomiku.

Podrobností o reformách, které schválilo národní shromáždění, je zatím jen málo. Detaily reforem zatím kubánská komunistická strana nezveřejnila a brány Národního shromáždění zůstaly zahraničním novinářům zavřeny. Jisté ale je, že by se Kubáncům mělo žít o něco volněji. K více než 300 tisícům lidí, kteří už smějí i přes přísnou regulaci podnikat, přibudou další. Plánovači budou méně zasahovat do řízení státních podniků, zejména těch zemědělských, stavebnických a maloobchodních, a ze zbytnělé státní správy odejdou statisíce lidí. Těm, kteří budou i nadále pracovat pro stát, komunistická vláda sníží nebo úplně zruší příspěvky na vzdělání, bydlení nebo na zdravotní péči.

Raúl Castro

„První dekáda 21. století je za námi. Je čas na změnu. Měníme rozhodnutí, která kdysi hrála roli, ale bezdůvodně se nikdy nezměnila.“


Zároveň stát omezí sociální dávky a dotace a za své by měl vzít i přídělový systém. Za příděly jídla stát ročně zaplatí dvě miliardy dolarů, což zatěžuje napjatý kubánský rozpočet. Jenže zvlášť staří lidé se na zrušení přídělového programu dívají s obavami. „Zemřeli bychom hlady. To by byl rozsudek nad starými lidmi a nemohoucími,“ uvedla 76letá obyvatelka Kuby.

Kubánský vůdce Raúl Castro ale obyvatelstvo uklidňuje. „Budeme reformy provádět postupně. Chceme, aby byla naše ekonomika důvěryhodná. Našim nepřítelem nejsou imperialisté. Jsou to naše vlastní chyby,“ zdůraznil. Zároveň ale podotkl, že změny, které země nutně potřebuje, nebude možné realizovat bez změn v mentalitě Kubánců.

Cílem reforem je ale spíš jen úprava socialistického systému hospodářství. Zavedení principu volného trhu tak, jak ho známe v Evropě, se Kuba v dohledné době nedočká. Podnikatelé se musí vyrovnávat se složitým daňovým systémem. Vyšší daně se odvíjí třeba od toho, kolik stolů má podnikatel ve své restauraci. Rolníci zase sice dostanou půdu, aby mohli pracovat, nemají ale čím. Podobně je to také u stavařů. Kubánská ekonomika je neefektivní a zájem o ostrov ztrácejí i turisté, kteří léta patřili k důležitým zdrojům příjmů.