Nečas: Postoj ČR k euru má být pragmatický, nikoliv ideologický

Praha – K otázce přijetí eura by Česká republika neměla přistupovat s přílišnou nedůvěrou ani s nekritickým nadšením. Premiér Petr Nečas to uvedl na úvod pravidelné porady s českými velvyslanci, kteří do Prahy přiletěli z různých koutů světa. Předseda vlády mimo jiné připomněl, že Česko je silně spjato s evropským trhem, ale musí se v první řadě spoléhat na své možnosti – zejména podporu exportu a také podporu vztahů s mimoevropskými státy. Diplomaté budou v Černínském paláci týden jednat o strategii zahraniční politiky České republiky a posilování hospodářských vztahů s jednotlivými státy.

Premiér hned na začátku konference doporučil velvyslancům, aby se v příštích měsících zaměřili na vylepšování obchodních vztahů se státy, ve kterých působí. „Vedle podpory exportu je důležitým tématem podpora přímých zahraničních investic. Kvalita každého velvyslance nebude měřena počtem odeslaných depeší, ale vývojem vzájemné obchodní bilance a investic s příslušným státem,“ sdělil Nečas. ČR by se podle něj měla ve složité ekonomické situaci soustředit na trhy mimoevropských zemí. Navázat přitom může na vazby, které v některých z těchto zemích měla už v době komunismu, řekl.

ČR by měla nadále v EU prosazovat fiskální disciplínu a podporu vnitřního trhu. Projekt evropské měny podle Nečase není možné dlouhodobě udržet bez společných pravidel. Eurozóna by se navíc měla při řešení svých problémů soustředit na prostředky, které má, a nikoliv na odvážné sliby. „Postoj ČR k měnové unii by neměl být a priori skeptický ani hlásající tezi být za každou cenu u toho, aniž bychom věděli, co z toho vzejde. Správný postoj je pragmatický, nikoliv ideologicky předpojatý,“ dodal v souvislosti s Českou republikou.

Petr Nečas na poradě s českými diplomaty
Petr Nečas na poradě s českými diplomaty

Mimo ekonomických témat budou velvyslanci s premiérem probírat také situaci v Libyi. Přechodnou vládu rebelů už některé státy světa uznaly, Česko k nim zatím nepatří. Libyjští diplomaté působící v Praze k tomu českou vládu vyzvali. Podle Nečase by navíc velvyslanci měli některé mezinárodní diplomatické dohody konzultovat s celým kabinetem, nikoliv pouze s ministrem zahraničí. Na mysli měl konkrétně deklarace, které nejsou postojem celé unie.

Debata o tom, zda se čeští velvyslanci mohou připojit ke společným deklaracím s jinými zeměmi, se nedávno vedla v souvislosti s tím, že některé české ambasády v minulosti podpořily karnevaly homosexuálů v jiných zemích EU. Podobná akce vzbudila kontroverzní reakce českých politiků. Prezidentu Václavu Klausovi se nelíbilo, že akce dostala záštitu primátora a veřejně ji podpořila skupina velvyslanců západních zemí v ČR.