Průměrný dluh obcí na obyvatele se loni přehoupl přes 5 500 korun

Praha - V průběhu loňského roku se průměrný dluh tuzemských obcí na jednoho obyvatele mírně zvýšil, když na konci roku obce na jednoho svého obyvatele průměrně dlužily 5 504 korun, tedy o 193 korun více než o rok dřív. Čísla vyplývají z analýzy zadlužení obcí, kterou zpracovala společnost CCB - Czech Credit Bureau. Analýza se soustředila na všechny obce ČR s výjimkou Prahy.

Loni se celkový dluh tuzemských obcí bez Prahy meziročně zvýšil o čtyři procenta na 50,9 miliardy korun. Přitom zdaleka nejvyšší dluh na obyvatele měly na konci loňska obce v Jihomoravském kraji, které průměrně dlužily 8 676 korun. Nejmenší průměrný dluh na obyvatele s částkou 3 047 zaznamenaly obce v kraji Vysočina.

V Praze je průměrný dluh na obyvatele 21 270 korun

Nejvýrazněji loni rostlo zadlužení na obyvatele v Libereckém kraji, průměr zde byl 8 461 korun. Důvodem je více než trojnásobné meziroční zvýšení u Liberce, který loni vydal komunální obligace za dvě miliardy korun. Dluh Liberce na obyvatele 21 901 korun je tak vyšší než u Prahy, kde je průměr 21 270 korun.

Liberec totiž vydal patnáctileté dluhopisy za dvě miliardy korun, a tím dluh rozložil na delší dobu. „Tento komunální dluhopis vydalo ještě předchozí vedení města. Byla to snaha rozložit dluh obce na delší dobu, přičemž smyslem bylo docílit nižších úroků,“ vysvětlil náměstek primátorky Liberce pro ekonomiku Jiří Šolc. „Až přijde na splatnost těchto obligací, tak město bude muset buď hodně šetřit, nebo se s tím vyrovnat případně prodejem majetku,“ míní vedoucí analytička Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Tuzemské obce bez Prahy podle analýzy loni hospodařily s rozpočtovým schodkem 1,4 miliardy korun. Výrazně si tak polepšily, protože v roce 2009 celkový schodek činil 14,1 miliardy. Za rozpočtovým deficitem stálo výlučně hospodaření obcí s více než 5 000 obyvateli, menší obce vykázaly přebytek. V průměru na jednoho byl loňský schodek 150 korun, v roce 2009 činil 1 529 korun.

Věra Kameníčková, vedoucí analytička Czech Credit Bureau

„Obce se ve svém hospodaření bez vypůjčených prostředků neobejdou a jedním z důvodů je vysoký podíl kapitálových výdajů, které nejsou obce schopny financovat ze svých běžných příjmů. Tudíž dluh k obcím neodmyslitelně patří.“


V meziročním srovnání loni vzrostly příjmy obcí o devět procent na celkových 215,1 miliardy korun. Výdaje stouply pomalejším tempem, zvýšily se o 2,4 procenta na 216,5 miliardy korun.

Dluhy tuzemských měst a obcí včetně Prahy podle nedávno zveřejněných údajů ministerstva financí loni stouply o 2,7 miliardy korun na 83,3 miliardy korun a skoro polovina z nich připadala na Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň. Zadlužení krajů se loni poprvé snížilo, a to o 8,4 procenta na 19,1 miliardy korun.

Video Reportáž Veroniky Kubíčkové
video

Reportáž Veroniky Kubíčkové