ČR sice usnadnila podnikání, za Slovenskem ale pořád zaostává

Washington – Mezinárodní finanční korporace (IFC) a Světová banka vypracovala každoroční studii Doing Business 2012 - žebříček snadnosti podnikat v jednotlivých zemích. Česká republika za poslední rok sice zjednodušila daně a snížila daňové zatížení podnikatelů, v celkových reformách ale ze všech zemí světa nejvíce pokročila Čína, Indie a Rusko. Česko díky reformám postoupilo v celkovém hodnocení z loňského 70. na 64. místo, za Slovenskem ale pořád zaostává.

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: Garry Moore

Zpráva IFC a Světové banky s podtitulem Podnikání v transparentnějším světě vyhodnocuje regulace, které ovlivňují domácí firmy ve 183 zemích, a řadí ekonomiky podle deseti oblastí regulace podnikání. Je to třeba zahájení podnikání, řešení insolvencí, anebo snadnost obchodování se zahraničím. Zpráva se opírá o data od loňského června do letošního května.

„Česká republika upravila daňovou legislativu, čímž zjednodušila placení daní,“ uvádí zpráva. Studie si zároveň všímá, že Česká republika urychlila registraci nemovitostí, k čemuž jí pomohla komputerizace katastrálních úřadů, digitalizace dat a zavedení elektronické komunikace s advokátními kancelářemi.

I to jsou některé z důvodů, proč si Českou republiku za sídlo vybrala třeba společnost Kit Digital. „I předtím jsme tady měli hodně zaměstnanců, ale teď jsme sem přesunuli i veškerou administrativu i vedení a otevřeli nové ústředí,“ říká generální ředitel firmy Kaleil Isaza Tuzman.

V zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kam patří i Česká republika, se vedle snižování daňové zátěže za poslední rok zlepšovalo hlavně insolvenční řízení. Z celkových 31 zemí, které jsou členy OECD, jich v tom pokročilo 21.

Úryvek ze studie

„Země OECD, které Světová banka označuje za vysokopříjmové, své reformní úsilí nejvíce zaměřily na posílení insolvenčního řízení, snížení daňové zátěže pro místní podniky a na zjednodušení začátku podnikání.“


Singapur stále vede, státy subsaharské Afriky se zlepšují

V celkovém žebříčku snadnosti podnikat letos zůstal na prvním místě Singapur, nezměnila se ale ani další čtyři místa. Naopak poslední příčku obsadil Čad, který si prohodil pořadí se Středoafrickou republikou. Ta byla poslední loni.

V letošním ročníku se jako jedno z kritérií hodnocení objevilo připojení k elektrické síti. Zpráva zjistila, že nejefektivněji mohou podnikatelé elektřinu využívat na Islandu, v Německu, na Tchaj-wanu, v Číně, Hongkongu a Singapuru.

Globální zpráva ukazuje, že vlády ve 125 zemích světa ze 183 sledovaných zemí zavedly celkem 245 reforem určených k regulaci podnikání. To je zhruba o 13 procent reforem více než loni. V subsaharské Africe zlepšilo regulaci podnikání rekordních 36 zemí ze 46 sledovaných.   

Za posledních šest let zlepšilo regulatorní rámec 163 ekonomik. V nich je teď celkové podnikatelské prostředí přátelštější. Mezi 30 zeměmi, které v uvedeném období učinily nejvýraznější pokrok, se na nejvyšších příčkách umístily Čína, Indie a Ruská federace.

Pořadí zemí podle snadnosti podnikat: 
(v závorkách pořadí v předchozím roce)

1. (1.) Singapur
2. (2.) Hongkong
3. (3.) Nový Zéland
4. (4.) USA
5. (5.) Dánsko   
6. (7.) Norsko
7. (6.) Velká Británie
8. (15.) Jižní Korea 
9. (13.) Island
10. (8.) Irsko

19. (19.) Německo
20. (20.) Japonsko
21. (31.) Lotyšsko

26. (22.) Švýcarsko

48. (43.) Slovensko

64. (70.) Česká republika

91. (87.) Čína

120. (124.) Rusko

183. (182.) Čad