Žluklé francouzské máslo, pomlácená kuřata. Co přijde příště?

Praha - Státní veterinární správa v posledních dnech narazila na několik nevyhovujících zásilek ze zahraničí. Například ve čtvrtek veterináři uvedli, že v minulém měsíci nevpustili na český trh zásilku pěti tun mraženého másla z Francie, neboť bylo prošlé a žluklé. Zásilka, kterou zadrželi kontroloři v Ústeckém kraji, bude zlikvidována nebo vrácena dodavateli. Ve středu pak správa informovala, že v uplynulých dnech nařídila stáhnout z trhu a vrátit do země původu či zlikvidovat tři různé zásilky nevyhovujícího drůbežího masa z Francie, Německa a Polska o celkové hmotnosti přes 60 tun. Celkově zadržela veterinární správa téměř 70 tun potravin. Veškeré jídlo ze sedmadvacítky musejí kontroloři prověřovat už pět měsíců, podobně velkých zásilek za tu dobu nevpustili do obchodů skoro dvacet.

Zásilka žluklého másla byla do Česka doručena koncem září. Zaměstnanci krajské veterinární správy pro Ústecký kraj v rámci kontroly v místě určení zjistili, že se jedná o máslo s prošlým datem spotřeby, které je zakázáno prodávat.

Podle mluvčího Státní veterinární správy Josefa Dubna následná analýza odebraných vzorků prokázala takřka dvojnásobné překročení takzvaného peroxidového čísla, které je ukazatelem čerstvosti tuků a jehož zvýšená hodnota může dokazovat jejich žluknutí. Dalším šetřením se zjistilo, že máslo nebylo zamraženo francouzským výrobcem, ale jinou francouzskou firmou, která máslo do Česka přivezla.

Jan Veleba, prezident Agrární komory:

„Česko se stává odpadištěm levných potravin, takových potravin, které by v západní Evropě neměly šanci.“


„Oxidované tuky mají sice nízkou akutní toxicitu, ovšem při vyšším příjmu takových tuků se zvyšuje riziko vzniku aterosklerotických usazenin v cévách a mohou usnadnit vznik zhoubného nádorového bujení,“ prohlásil Duben.

Veterináři stáhli z trhu tři zásilky drůbeže o váze přes 60 tun 

Co se týče nevyhovujícího drůbežího, podle veterinární správy nevyhovělo v úterý jakostním požadavkům 77 z celkem 80 namátkově vybraných vzorků kuřat z Francie. Jednalo se o zásilku více než 21 tun mražených kuřat s droby od výrobce Doux s.a., identifikační označení FR 29.026.10 CE, odhalených ve Středočeském kraji. „Jednalo se zejména o porušení celistvosti kůže, zlomeniny, vyčnívající kosti, chybějící části těla, podlitiny a pohmožděniny, droby nebyly kompletní a tělní dutina byla znečištěna žlučí,“ dodal Duben.

V minulém týdnu pak podobná kontrola v kraji Vysočina odhalila takřka 21 tun strojně odděleného drůbežího masa z Německa kvůli výrazným smyslovým změnám. Kvůli nevyhovujícímu značení pak kontroloři nepropustili na trh 22 tun drůbežího z Polska. Zadržené zboží inspektoři buď vrací zpět do země původu,  nebo ho přikážou zničit. V ojedinělých případech ho majitelé smějí použít pro další, nepotravinářské zpracování, což bude nejspíš případ i žluklého francouzského másla.