Kondice českých bank je dobrá, mají dostatek kapitálu

Praha - České banky mají dlouhodobě dobrou kondici. Všechny drží přebytek kapitálu, dostatek likvidity, tedy volných finančních prostředků, a i jejich podíl investičního portfolia vůči jejich zahraničním matkám je dlouhodobě pod stanoveným 25procentním limitem. Pozitivně dnes tuzemské instituce hodnotil ředitel sekce dohledu nad finančním trhem ČNB David Rozumek.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: Hynek Glos

Rozumek dodal, že případné problémy bank mohou vyplynout pouze z vývoje reálné ekonomiky a ne kvůli držení tzv. toxických aktiv. „V budoucnu budou jakákoliv rizika navázána na problémy reálné ekonomiky,“ vysvětlil.

V současnosti se podíl investičního portfolia bank vůči mateřským společnostem, tedy tzv. angažovanost, pohybuje mezi 13 a 14 procenty. Podle ČNB tvoří většinu objemu angažovanosti bank vklady. „Případný obchod je nutné přitom dopředu oznámit ČNB s tím, že to neohrozí pozici banky, je to v souladu s její dlouhodobou strategií a že je to obchod za tržních podmínek,“ uvedl šéf sekce dohledu nad finančním trhem.

ČNB navíc letos v létě obnovila mimořádné týdenní reporty od bank, které mají informovat například právě o vývoji angažovanosti nebo o očekávaných transakcích, které by mohly způsobit více než pětiprocentní snížení objemu rychle likvidních aktiv banky. Standardně banky poskytují ČNB tyto informace měsíčně.

Sídlo České národní banky
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Bankovní sektor v Česku je i podle aktualizovaných zátěžových testů ČNB dostatečně odolný vůči případnému nepříznivému vývoji. Základem stability bank je i nadále jejich vysoká kapitálová přiměřenost, která ke konci června 2011 činila 15,9 procenta. Přesto by v případě nepříznivého scénáře několik bank postihl nedostatek regulovaného kapitálu.

Francouzské banky prý nepotřebují víc než deset miliard eur

Podle guvernéra francouzské centrální banky Christiana Noyera bude francouzským bankám k dostatečnému zvýšení základního kapitálu stačit méně než deset miliard eur (zhruba 250 miliard korun). Reagoval tak na víkendovou dohodu ministrů financí Evropské unie, kde si ministři odsouhlasili zvýšení požadavku kapitálové přiměřenosti bank pro případ, že banky ponesou větší náklady na odpisy řeckého dluhu.

„Částka za Francii bude nižší než deset miliard eur,“ prohlásil Noyer ve vysílání rozhlasové stanice BFM. Rekapitalizovat budou muset všechny francouzské banky, nejen ty největší. Podle Noyera by banky mohly zvýšit kapitál i bez pomoci státu. Francouzské banky totiž mají ve svých portfoliích značné objemy státních dluhopisů Řecka a některých dalších zadlužených zemí eurozóny. Pokud budou muset soukromí věřitelé seškrtat větší část řeckých dluhopisů, než se původně předpokládalo, dotkne se to především bank z Francie.

Paříž
Zdroj: Isifa/Rex Features
Autor: Andre Jenny