Nechce se vám do důchodu? Stát to zohlední

Praha - Důchodové roky mám, ale do důchodu se mi ještě nechce, co se pro mě změní, když budu chtít pracovat dál? Jaký vliv mé rozhodnutí bude mít na můj důchod? Může pracovat a současně pobírat důchod? A za jakých podmínek? To jsou poměrně časté otázky, kterými se senioři trápí a na které se nás často ptají v naší poradně. Odpověď najdete v následujících odstavcích.

Může se to zdát jako banální tvrzení, ale pobírání starobního důchodu není povinnost. Můžete si ho nárokovat, když splníte jeho podmínky (nebo podmínky předčasného důchodu), můžete se ale stejně tak rozhodnout, že svůj nárok okamžitě neuplatníte a budete tzv. přesluhovat. Přesluhování má následně vliv na výši důchodu. Platí základní pravidlo: za každých 90 dní práce nad rámec důchodového věku, aniž by člověk pobíral současně důchod, se zvyšuje základní výměra o 1,5 procenta výpočtového základu. Za rok práce „navíc“ si proto můžete připočíst 6 procent.

Výrazně častěji ale dochází k souběhu, tj. člověk pobírá celý důchod a zároveň vykonává výdělečnou činnost, což v podstatě není nijak omezeno. Klidně může pracovat i na plný pracovní úvazek. V těchto případech stát taktéž oceňuje práci důchodců, ale výrazně méně. Za každých 360 dní práce současně při pobírání řádně přiznaného důchodu se základní výměra navyšuje o 0,4 procenta. Důchod těmto lidem se ale zvýší až po dvou letech, pokud po tuto dobu vykonávali nepřetržitě výdělečnou činnost.

Důchod se většinou nedaní – až na jednu výjimku

Otázka daní a odvodů na pojistné není u souběhu důchodu a výdělečné činnost zásadně odlišná od „klasického“ zaměstnance. Důchodce platí sociální a zdravotní pojistné, stejně tak daň z příjmu. Důchod se nedaní, a to s jednou výjimkou. Pokud by totiž důchodce dosáhl většího příjmu než 840 tisíc korun ročně (součet všech příjmů, například včetně pronájmu) bude podléhat dani z příjmu i pobíraný důchod.

Výdělek může mít i člověk v předčasném důchodu, není to ale bez omezení jako u řádného. Výdělek mu může vzejít jen z takových aktivit, které nezakládají účast na sociálním pojištění. Jestliže by výdělky zakládaly nárok na pojištění, ztrácí na předčasný důchod nárok. Bez problémů tak přichází v úvahu příjmy z pronájmu, z dohody o provedení práce, popř. z dohody o pracovní činnosti – zde ale jen do výše 2 tisíc korun v měsíci.