Kocourek: Nová strategie sníží závislost českého exportu na EU

Praha – Snížit závislost českého vývozu na trzích Evropské unie, zvýšit počet exportních oborů či zapojit do vývozu více malých a středních podniků má za cíl nová exportní strategie na roky 2012 až 2020. Návrh dnes na Exportní konferenci v Praze zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu.

„ČR je sice na evropské špičce podle podílu exportu na HDP, když vyvážíme zhruba dvě třetiny z toho, co každoročně vyprodukujeme, ale v objemu exportu na jednoho obyvatele se jen blížíme velikostí srovnatelným státům, jako je Belgie, Nizozemsko, Dánsko nebo Rakousko,“ upozornil ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Připomněl, že 83 procent českého exportu nyní směřuje do zemí Evropské unie a tuzemská ekonomika je kvůli tomu extrémně závislá na hospodářském cyklu EU. V době rostoucí poptávky je EU podle Kocourka sice zdrojem nových obchodních a investičních příležitostí, avšak v době stagnace a poklesu tato závislost omezuje možnosti reagovat na sníženou poptávku. „To pak má bezprostřední negativní dopady na výkon našeho hospodářství, ačkoli v době poklesu Evropy mohou jiné regiony stagnovat nebo dokonce dynamicky růst,“ vysvětlil Kocourek.

Strategie proto podle Kocourka počítá s tím, že podíl EU na českém vývozu by už neměl dál růst a naopak by se měl do roku 2020 snížit na 70 procent. Počet exportérů do zemí mimo EU by se měl proti roku 2010 zvýšit o čtvrtinu a počet exportujících malých a středních podniků o polovinu. Zlepšit se má i spolupráce zahraničních zastoupení ministerstva zahraniční, agentur CzechTrade a CzechInvest, České exportní banky i pojišťovny EGAP.

Ministerstvo plánuje zapojit do systému státní podpory financování českého exportu kromě státem vlastněné České exportní banky i privátní banky. Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Milana Hovorky je nynější systém z tohoto pohledu nefunkční, takže ministerstvo už připravuje novelu zákona, která by zapojení privátních bank měla umožnit. „Jestliže v roce 2008 a 2009 nějaké protikrizové opatření zabralo, tak to bylo určitě opatření na posílení základního kapitálu České exportní banky a pojišťovací angažovanosti EGAP,“ podotkl Hovorka.

Petr Kopáček, mluvčí Hospodářské komory:

„Je důležité, aby stát lobboval za české podnikatele, aby politici s sebou brali podnikatele a firmy na své cesty do zahraničí. Tak se to děje všude ve vyspělém světě.“


Kužel: Dnešní struktura exportu je zranitelná

„Jednoznačně podporujeme úsilí ministerstva průmyslu a obchodu teritoriálně i oborově diverzifikovat český export a zvýšit podíl produktů a služeb s vyšší přidanou hodnotou. Dnešní struktura tuzemského exportu je totiž velmi zranitelná,“ komentoval novou strategii prezident Hospodářské komory Petr Kužel. České firmy podle něj mají zájem nalézt nová odbytiště i na mimoevropských zahraničních trzích.

„Ekonomické těžiště se z Evropy pomalu přesouvá do dalších kontinentů, zejména se jedná o Asii. Jedná se o Čínu, Rusko, ale také Indii. Perspektivní je určitě i Latinská Amerika – můžu zmínit například Brazílii. Dobré vztahy máme také s Vietnamem nebo Jižní Koreou,“ doplnil mluvčí komory Petr Kopáček.

Návrh exportní strategie bude doplněn o případné připomínky a dokončen do finální podoby, aby mohl být ještě letos projednán v meziresortním připomínkovém řízení a poté vládou.