Státní fond dopravní infrastruktury má nového šéfa

Praha - Šéfem Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) se stal jeho dosavadní náměstek Tomáš Čoček. Na volné místo ředitele fondu nastoupí po exministru dopravy Gustavu Slamečkovi, který v červnu z pozice odešel poté, co byl zvolen předsedou představenstva nákladního železničního dopravce ČD Cargo.

Jaké jsou Čočkovy priority v čele fondu

  • Posilování kontroly nad stavbami
  • Zkvalitnění dohledové činnosti nad přípravou staveb
  • Efektivní plánování staveb

Fond disponuje pro příští rok rozpočtem 41 miliard korun, tato částka by měla stačit na pokrytí základní údržby komunikací a spolufinancování evropských akcí.

Bude dost peněz na spolufinancování projektů placených z fondů EU?

„Co se týká stávajících projektů, tak se nám podařilo pokrýt potřeby spolufinancování akcí EU do roku 2013, nicméně v tento okamžik s výhledy, které máme, nedokážeme čerpat v roce 2014 ani euro z nových operačních programů,“ říká Tomáš Čoček.

Které větší stavby můžeme v příštích letech čekat

  • pokračování na dálnice D3, D8
  • modernizace D1 mezi Prahou a Brnem
  • pokračování ve výstavbě dálnice na Ostravu.
  • Železnice – pokračování modernizace 3. a 4. železničního koridoru

Čoček ve fondu zastával pozici náměstka pro realizaci zdrojů. Po odchodu Slamečky byl řízením SFDI dočasně pověřen. Státní fond dopravní infrastruktury má za úkol rozvoj, výstavbu a údržbu českých silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. Mezi příjmy fondu patří mimo jiné převody výnosů silniční daně a převody podílu z výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv.