Kvůli zvýšení DPH podraží školní obědy o čtvrtinu

Praha – Od ledna se zvýší ceny školních obědů o čtvrtinu, důvodem je zdražování potravin kvůli zvýšení nižší sazby daně z přidané hodnoty z 10 na 14 procent. S navýšením finančních limitů na nákup potravin počítá vyhláška ministerstva školství. Namísto průměrné ceny 27,50 tak oběd přijde na 35 korun. Vyhláška také stanovuje, že v této ceně musejí školy kromě hlavního chodu nabízet i polévku, nápoj a případně dezert. Změny se dotknou i výživových norem, kvůli obezitě školáků už školy budou moci překročit limity ovoce a zeleniny a nedodržet limity pro množství tuků a cukrů.

Současné finanční limity platí od roku 2008. Oběd pro žáka 1. stupně se podle nich musí vejít do ceny 13,50 až 23 korun, nově bude stát 17 až 32,50. U dětí 2. stupně podraží obědy z 15 až 24,50 na 19 až 34,50 koruny, u středoškoláka z 16 až 26 korun na 20 až 37. V průměru o čtvrtinu podraží i snídaně, svačiny a večeře ve školkách, až o 80 procent navíc podraží svačiny pro středoškoláky. Současný limit 3,50 až pět korun byl prý totiž naprosto nedostatečný, a svačinky pro žáky starší 15 let proto budou nově stát až devět korun.

Zdražení obědů souvisí se zvýšením snížené sazby daně z přidané hodnoty. Jejím zvýšením na 14 procent chce vláda pokrýt náklady penzijní reformy. Od roku 2013 se pak bude DPH měnit znovu. Snížená sazba i vyšší 20procentní sazba se mají podle vládních návrhů sjednotit na 17,5 procenta.

Ve školní jídelně
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Tuků a cukrů by mělo být v jídlech méně

„S ohledem na stále se zvyšující dětskou obezitu je žádoucí, aby se zařízení školního stravování snažila omezovat co nejvíce spotřebu tuků a cukrů, které jsou zdrojem největšího množství nadbytečné energie,“ stojí také ve vyhlášce. Jídelny se musejí řídit takzvaným spotřebním košem, kde jsou stanoveny minimální a maximální hodnoty, kolik gramů masa, mléka, vajec, zeleniny nebo ovoce má dostat dítě příslušného věku.

Nově má ale platit, že jídelny by nemusely dodržet minimální množství tuků a cukrů, a nebude jim ani vytýkáno, když překročí nejvyšší stanovené normy ovoce, zeleniny a luštěnin. Vyhláška také stanoví, že poměr živočišných a rostlinných tuků by měl být v poměru 1:1, do budoucna by ale měl převažovat rostlinný tuk. Dětem ze sportovních tříd nebo žákům tanečních konzervatoří navíc mohou být po domluvě výživové limity, a tím pádem i cena obědů, navýšeny.

Vyhláška přesně vymezuje, co je vlastně oběd

Vyhláška také stanovuje, že pod pojmem oběd se rozumí kromě hlavního chodu i polévka nebo předkrm, nápoj a případně i dezert, salát nebo ovoce. „V některých stravovacích zařízeních jsou totiž obědy prodávány po jednotlivých částech a za oběd je považován pouze hlavní chod. Oběd v takových jídelnách, kdy si strávníci dokupují polévku a doplněk, potom může stát i dvojnásobek finančního limitu upraveného vyhláškou,“ uvádí materiál. Nově také budou moci jídelny s celodenním provozem, například v dětských domovech a internátech, podávat studenou večeři jen dvakrát týdně.