Případ dohody stavebních spořitelen uzavřen, k porušení zákona nedošlo

Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) definitivně uzavřel případ domnělé kartelové dohody stavebních spořitelen. Dospěl k závěru, že jejich postupem nebyl porušen zákon. Antimonopolní úřad byl v aktuálním rozhodnutí vázán předchozími závěry Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu. Jeho rozhodnutí je pravomocné.

Případ patřil v minulosti k největším, které kdy antimonopolní úřad řešil. Původně šesti firmám - Českomoravská stavební spořitelna, Stavební spořitelna ČS, Modrá pyramida, Raiffeisen, Hypo a Wüstenrot - na českém trhu uložil dokonce sankci 484 milionů korun. Po odvoláních úředníci delikt překvalifikovali na nedovolenou výměnu informací a pokutu postupně snížili na 55 milionů korun. I tu ale soudy zrušily. Soudům například chyběl dostatečný argument, který by prokázal, že výměna informací mezi spořitelnami mohla narušit fairové prostředí trhu stavebního spoření.

Michal Petr, místopředseda ÚOHS

„Úřad konstatuje, že nebylo prokázáno, že předmětná výměna informací byla způsobilá byť potenciálně narušit hospodářskou soutěž na trhu stavebního spoření.“


Firmy pokuty už v minulosti zaplatily. Úřad jim je vracel zpět. Společnosti následně žádaly po státu vrácení úroků ze zaplacených pokut. Úřad se k tomu neměl. Soudy ale rozhodly o tom, že je stát povinen úroky z neoprávněně vybraných pokut uhradit.