OECD zhoršila výhled růstu české ekonomiky

Praha - Česká ekonomika by v příštím roce měla podle odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zpomalit růst na 1,6 procenta z letošních 2,1 procenta. Vyplývá to ze zprávy OECD, kterou dnes představil generální tajemník OECD Ángel Gurría. V květnu OECD předpovídala pro ČR letos růst o 2,4 procenta a příští rok zrychlení růstu na 3,5 procenta. OECD rovněž nabádá Česko, aby využívalo více zdrojů energie. Ve srovnání s průměrem EU totiž používá česká ekonomika velké množství energie, a to zvláště z fosilních paliv, což představuje riziko pro zdraví lidí i pro energetickou bezpečnost.

Odhadovaný růst může být podle OECD ohrožen zpomalením světového hospodářství a vývojem v eurozóně. K odvrácení těchto hrozeb a povzbuzení ekonomické aktivity tak OECD doporučuje udržet spád reforem zaměřených na posílení konkurenceschopnosti a dlouhodobého růstu. „Růst a zlepšení životní úrovně budou záviset na přechodu k více inovativní a energeticky efektivní ekonomice založené na znalostech,“ uvedl Gurría. OECD dále doporučuje zavést jasný dluhový cíl při reformě veřejných financí a založení nezávislé instituce, která by sledovala a posuzovala stav veřejných financí.

„Gratuluji k vašemu reformnímu programu a k výsledkům, kterých jste dosáhli. Česká republika spojuje stabilní ekonomiku a zdravý finanční sektor. Česko dostalo i lepší kredit od ratingových agentur. Vy jdete nahoru, zatímco všichni ostatní jdou dolů. Česká republika si tím zlepšuje přístup na trhy. Ovšem krize na vás skrz ostatní dopadá,“ zhodnotil Gurría. „Jsou před vámi výzvy, abyste zachovali konkurenceschopnou ekonomiku. Nemůžete se spokojit s tím co je, miřte výš,“ dodal. 

Petr Nečas:

„Chtěl bych velmi ocenit spolupráci s OECD. Pro nás jsou doporučení, která dostáváme z OECD velmi cenná a podnětná. Vláda často implementuje tato doporučení do svých politik. Jsme rádi, že Česká republika, která se stala z postkomunistických zemí jako první členem OECD, může tak aktivně v této organizaci vystupovat.“


Krátkodobý výhled pro ČR závisí zejména na externích podmínkách, což je pro malou otevřenou ekonomiku zcela běžné. OECD předpokládá, že se růst české ekonomiky zpomalí na 1,6 procenta v roce 2012 z 2,1 procenta v letošním roce. Nicméně při tomto nízkém růstu jsou tady další rizika, která se váží k eurozóně a ke globální ekonomice všeobecně. Česko si musí stanovit jasný dluhový cíl. „Pokud jde o monetární politiku má Česká národní banka vynikající historii, je zde nízká inflace, očekávání mají dobré základy, nevidíme zde nebezpečí, že by inflace najednou výrazně narostla“, chválil Gurría.

Petr Nečas a Ángel Gurría
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Kamaryt

„Pro nás je klíčovou výzvou konsolidovat veřejné finance a projít jistými ekonomickými problémy, které nás zřejmě čekají v následujících obdobích. Pokud bude krize pokračovat v eurozóně, kam směřuje 80 procent našeho exportu, tak se krize promítne do reálné ekonomiky i v České republice. Při té obrovské propojenosti tomu nemůže být jinak,“ řekl Nečas.

Trvalou udržitelnost veřejných financí lze dosáhnout pouze tím, že naše země zůstane konkurenceschopná. Proto jsou reformy nezbytné. Musíme pokračovat v cestě konkurenceschopnosti, tudíž musíme reformovat vzdělávací systém, reformy, které budou podporovat vědu a výzkum, potvrdil Nečas.

Video Reportáž Hany Vorlíčkové
video

Reportáž Hany Vorlíčkové

Odhady OECD na příští rok jsou optimističtější než prognóza České národní banky, ministerstva financí a Evropské komise. Podle ministerstva financí by česká ekonomika měla v roce 2012 stoupnout o procento, zatímco Brusel očekává růst českého HDP jen o 0,7 procenta.

OECD kritizuje Česko za oxid uhličitý

OECD nabádá Česko, aby využívalo více zdrojů energie. Dlouhodobě je potřeba přejít k více inovativní ekonomice založené na úspoře energie a dovednostech. Ve srovnání s průměrem EU totiž používá česká ekonomika velké množství energie, a to zvláště z fosilních paliv, což představuje riziko pro zdraví lidí i pro energetickou bezpečnost. Závislost na fosilních palivech zvyšuje náročnost plnit cíle v oblasti emisí a ekonomiku to činí závislou na fluktuaci cen energií a surovin. „Zelený růst a úspory energie by mohly být mocný tandem na podporu dlouhodobě udržitelného růstu“, dodal Gurría. OECD kritizuje Česko za to, že zde neexistují silné pobídky. Doporučuje proto zvýšit spotřební daně na naftu a další zdroje energie, které jdou proti jejím úsporám.

Ángel Gurría:

„Podporujte obnovitelné zdroje energie. Energetický mix se musí velmi podstatě změnit. Vzdálit se od uhlí a přejít ke zdrojům, které spotřebovávají méně oxidu uhličitého. Jsme přesvědčeni, že jaderná energie je součástí řešení.“


OECD se vyjádřila i k dalším strukturálním otázkám. Chválila vládu za nově připravovaný penzijní systém, ovšem kritizovala její neschopnost jej dobře vysvětlit lidem. „Je těžké, aby tyto reformy společnost přijala, v tomto vláda musí ještě mnoho udělat. Úspěšná a dobrá kampaň je nesmírně důležitá. Lidé musí mít dobré informace, které zatím nemají“, dodal Gurría. 

Česko jde podle OECD správným směrem. „Do roku 2020 chcete být mezi prvními dvaceti, což můžete dosáhnout. V tomto vám OECD rádo pomůže,“ ukončil konferenci Gurría.