Geosan, který likviduje ropné laguny v Ostravě, je v exekuci

Kolín – Společnost Geosan Group, která likviduje ropné laguny v Ostravě, je v exekuci a nesmí nakládat se svým majetkem. Okresní soud v Kolíně exekuci nařídil kvůli její pohledávce 74,6 milionu korun u liberecké firmy Baltom, která na likvidaci lagun bývalé ostravské chemičky Ostramo až do letošního jara zajišťovala většinu prací. Nejasné je tak i to, jak bude pokračovat převážení kalů do Litvínova a jeho spalování v cementárně v Čížkovicích na Litoměřicku.

Soud exekuci nařídil na základě říjnového nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. „Doufáme, že nastalá situace nebude mít vliv na rychlost a způsob realizace už tak problematické státní zakázky,“ uvedla mluvčí Moravskoslezského kraje Šárka Vlčková. Kraj bude podle ní situaci pečlivě monitorovat.

Geosan ale už dříve uvedl, že podá na zrušení rozhodčího nálezu žalobu. „Chceme, aby bylo rozhodnuto v náš prospěch,“ řekla mluvčí Geosanu Vlasta Končelová a dodala, že po firmě Baltom navíc Geosan vymáhá dalších 220 milionů korun. „Tyto peníze nám dluží na pokutách za neplnění termínu a za to, že řádně neodvážel alternativní palivo koncovým odběratelům,“ uvedla mluvčí. 

Ostrava se bojí zpoždění likvidace kalů

Ostrava se ale bojí, že exekuce může sanaci znečištěné oblasti zpomalit. „Skutečně to může ohrozit celý projekt a vůbec likvidaci a odstranění laguny v čase, což je hodně špatná zpráva pro Ostravu,“ myslí si náměstek primátora Ostravy Dalibor Madej (ODS). „Pro stát je partnerem sdružení Čistá Ostrava a my samozřejmě očekáváme splnění veškerých smluvních závazků do posledního bodu,“ uvádí mluvčí Ministerstva průmyslu ČR Pavel Vlček.

„Nařízení exekuce nemá vliv na činnost podnikání, může však komplikovat praktickou stránku věci, například při získávání úvěrů společnosti,“ prohlásil advokát Tomáš Krásný. „Žádným způsobem se nezastavily práce, práce budou probíhat tak, aby do poloviny prosince bylo všechno odvezeno tak, jak máme zasmluvněno,“ dodal výrobní ředitel Geosan Group Jiří Šalda.

Jiří Šalda, výrobní ředitel Geosan Group

„My se samozřejmě proti usnesení odvoláme. Podnikneme všechny právní kroky, aby nemusela být částka 74 milionů korun zaplacena.“


Rošáda v najatých firmách. Místo Baltomu Šamonil

Baltom, který je kvůli druhotné platební neschopnosti v insolvenčním řízení, se na arbitrážní soud obrátil v srpnu, protože mu Geosan zůstal údajně dlužen asi 100 milionů korun. Navíc mu prý neoprávněně vypověděl smlouvu a nahradil jej dalším partnerem - pardubickým Šamonilem. Baltom požadoval celkem téměř 393 milionů korun, rozhodčí soud ale uznal nárok jen na zmíněných 74 milionů. Podle médií rozhodčí nález také stanovil, že v čištění kontaminovaného území má místo firmy Šamonil pokračovat Baltom. To ale Končelová odmítla.

Baltom těžil ropné kaly z ostravských lagun a zpracovával je na alternativní palivo, určené ke spalování v elektrárnách či cementárnách. V lednu objevila Česká inspekce životního prostředí na Ostravsku dva tajné sklady, kde Baltom palivo nelegálně skladoval. Firma za to dostala pokutu. Proti sankci se odvolala, brání se právě nedoplatky od Geosanu. Spor vedl právě k vypovězení smlouvy s Baltomem ze strany sdružení Čistá Ostrava, kde Geosan figuruje.

Část zpracovaného odpadu skončila v Polsku

Část paliva vyrobeného z odtěžených ropných látek skončila v Polsku. V jihopolských Katovicích leží 20 000 tun tohoto podle Poláků nebezpečného odpadu. Polská strana to považuje za nelegální vývoz odpadů a požaduje, aby byla směs vytěžená z ropných lagun v Ostravě odvezena zpět. Okolnosti vývozu odpadu do Polska šetří české ministerstvo životního prostředí a plánovala se jím zabývat také polská prokuratura.

Na podzim začal Geosan veškeré vyrobené palivo z lagun vyvážet na skládku firmy Celio v Litvínově. Následně má být spáleno v cementárně Lafarge Cement v Čížkovicích. Toto řešení v srpnu Ústecký kraj zásadně odmítl, později ale firma splnila všechny podmínky. Cementárna zkušebně spálila několik dávek ropných kalů, a pokud se neprokáže porušení emisních limitů, bude cementárna kaly pálit příštích šest let. Na protest proti spalování se uskutečnily demonstrace v Teplicích, Lovosicích a Litoměřicích.