Sousedovo listí padá na vaši zahradu? Můžete se bránit!

Praha – K podzimu nerozlučně patří stromy plné barevného listí. Ty jsou sice krásnou ozdobou měst a vesnic, ale pro majitele pozemků znamenají také nemalou dřinu. Spadané listí je totiž potřeba shrabat a odklidit a to může být někdy problém. Zvlášť pokud je neuklízíte jen za sebe, ale i za souseda, který se o svou zahrádku příliš nestará a listí z jeho stromů padá přímo na váš dvůr či zahradu. Jak v takových situacích postupovat?

Jednoho dne v naší redakci zazvonil telefon. Na druhém konci drátu rozhořčený pán. Měl vlastně jen velmi jednoduchou otázku. „Větve ze sousedových stromů sahají až na můj pozemek. A já teď nedělám nic jiného, než že hrabu a odvážím jeho listí. A už toho mám dost, můžete mi, prosím, nějak pomoct?“ ptá se pán.

Problém byl asi i v tom, že zatímco náš čtenář o svou zahrádku u domku v Rychvaldě pravidelně a dlouhá léta pečuje a je jeho chloubou, soused jezdí na svůj pozemek jednou za rok. Náš čtenář se snažil se sousedem domluvit, ale marně. A tak se obrátil na obec.

Obce sousedské spory nezajímají, řešit je nemohou

„Město v tomto případě nemá jakékoliv účinné nástroje mimo konzultace, jak se chovat,“ uvedl místostarosta Městského úřadu Rychvald Ladislav Sitko. „Obecně se jedná o občansko-právní spor, kde je nepochybně nejvhodnějším nástrojem domluva obou stran,“ doplnil.

Než jsme se ale na problematickou zahradu vypravili, vše bylo vyřešeno. A větve, které přesahovaly na cizí pozemek, někdo uřezal. „Kdo však konkrétně provedl ořez těchto přerostlých stromů, nevím, každopádně to nebyl městský úřad v Rychvaldu,“ doplnil místostarosta. Ostatně, to rozhodně nebyla povinnost obce. Jenže to se nestává vždycky, a tak jsme se přesto obrátili na právníky, aby nám poradili, jak vlastně v podobných případech postupovat.

Odklízení listí
Zdroj: ISIFA/VLP
Autor: Jiří Kopáč

Sousedovy stromy můžete ořezat, ale šetrně

Občanský zákoník pouze uvádí, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného. Stejný paragraf také říká, že vlastník věci nesmí nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větvě stromu přesahující na jeho pozemek.

A jak si toto ustanovení vysvětlují právníci? „Z uvedených ustanovení občanského zákoníku vyplývá, že čtenář, který se obrátil na poradnu, byl sám oprávněn ořezat sousedovy větve přesahující na jeho pozemek,“ vysvětlil advokát Pavel Nastis. Ořezání je podle zákona nutno provést šetrně a ve vhodné roční době. „Znamená to, že větve se nesmí ořezat ve chvíli, kdy by to mohlo například způsobit úhyn stromu, ale to už je asi spíše otázka pro zahradníka,“ uzavřel advokát.