Smlouvy za 54 miliard podepsány

Praha – Na Pražském hradě se to miliardami jen hemží. Jedná se především o podepsanou smlouvu na výstavbu železnice na Urale v hodnotě 40 miliard korun. Stalo se tak během návštěvy ruského prezidenta Dmitrije Medvěděva, který je právě na Pražském hradě. Čeká se dále uzavření bilaterálních smluv a prohlášení o partnerství pro modernizaci. Podpis dalších smluv mezi českou a ruskou stranou se odehraje na ceremoniálu po jednání národních delegací. Celkem se podepsaly smlouvy za 54 miliard korun.

České firmy mají pod vedením brněnské OHL ŽS v Rusku na Urale postavit zhruba 390 kilometrů železniční tratě téměř za 40 miliard korun. Začátek stavby je plánován v roce 2012, její dokončení připadá na rok 2015. Smlouvu dnes podepsali zástupci OHL a představitelé Jamalské železniční společnosti. Celý projekt zaštiťuje korporace Ural průmyslový - Ural polární.

Na Hradě byla podepsána dohoda o strategickém financování projektu mezi českými a ruskými bankami. Za českou stranu se jí účastní Česká exportní banka. Cílem je postavit železnici v místech, kde jsou bohatá rudná naleziště. Česká strana má stavět zhruba polovinu železnice, jejíž celková délka bude přes 700 kilometrů. Češi postaví také most přes řeku Ob v délce 2,5 kilometru.

Otrokovická společnost PSG

České a ruské firmy dopoledne na Hradě uzavřely několik dalších smluv týkajících se projektů na severním Uralu. Otrokovická společnost PSG má například za několik miliard korun na severním Uralu postavit paroplynovou elektrárnu. Další paroplynovou elektrárnu má stavět brněnská firma Královopolská RIA v Soči, kde se v roce 2014 bude konat zimní olympiáda.

Plán paroplynové elektrárny
Zdroj: ČT24

Alta Invest a Tvel

Česká společnost Alta Invest uzavřela s ruským výrobcem jaderného paliva Tvel smlouvu o vzniku nové firmy Alvel. Sídlo bude mít společnost v ČR a má poskytovat služby související s dodávkami palivových článků na evropský trh. Alta podepsala také kontrakt se společností Uralmetanolgroup na výstavbu závodu na výrobu metanolu v Nižním Tagilu.

Plynostav Pardubice holding a ruský Strojtransgaz

Memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci uzavřely společnosti Plynostav Pardubice holding a ruský Strojtransgaz, který v ČR staví plynovod Gazela. Dohoda je zaměřena na další spolupráci při realizaci dlouhodobých projektů na výstavbu energetických objektů.

Rusko patří do první desítky nejvýznamnějších obchodních partnerů Česka a její podíl na celkovém obratu českého zahraničního obchodu činí čtyři procenta. Český vývoz do Ruska se za prvních deset letošních měsíců zvýšil o 48 procent a dovoz o 22 procent. Celkový obrat vzrostl o více než 31 procent na 10,8 miliardy dolarů. „Páteř našeho vývozu tvoří především tradiční strojírenská produkce, jako jsou stroje a dopravní prostředky, v dovozu převládají minerální paliva,“ podotkl mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vlček.

Přehled podepsaných smluv

  • české firmy pod vedením brněnské OHL ŽS postaví železnici na Urale
  • český Alta Invest spolu s ruským výrobcem jaderného paliva Tvel vytvoří novou firmu Alveol
  • Alta získala kontrakt s UralMetanolGroupem na výstavbu závodu na výrobu metanolu v Nižním Tagilu
  • Královopolská Ria a GK Gazenergostroj postaví paroplynovou elektrárnu o výkonu 367 megawatt v Soči
  • Plynostav Pardubice holding a ruský Strojtransgaz, který v ČR staví plynovod Gazela, uzavřely memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci
  • otrokovická firma PSG postaví paroplynovou elektrárnu u města Salechard
  • Královopolská RIA také získala v ruském Kudepste-Soči zakázku na výstavbu paroplynové elektrárny
  • prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel a prezident Obchodně-průmyslové komory Ruské federace Sergej Katyrin podepsali dohodu o spolupráci mezi oběma komorami