Podpora v nezaměstnanosti - jak dlouho a v jaké výši?

Praha - Rok 2012 je zmiňován ve všech pádech ve všech médiích i nejrůznějších debatách jako rok mytický, rok konce světa nebo naopak rok duchovní obrody lidstva. Také jako rok zdražování a sociálních reforem a taky obdobím strachu o práci. Stále častěji se totiž v Evropě začíná skloňovat slovo krize a recese. Jak to bude s koncem světa nebo jestli recese opravdu přijde, nevíme, zrekapitulovat ale můžeme, jak je to letos v Česku s podporou v nezaměstnanosti.

Nezaměstnanost lidi obvykle děsí. Je to období nejistoty, kdy je člověk plně závislý na dávkách od státu, případně na pomoci svých blízkých. A tak není divu, že se tohoto tématu týká i řada dotazů, které přicházejí do naší poradny. Jedním začneme i tentokrát.

Dotaz čtenáře portálu ČT24

„Slyšel jsem, že od letošního roku se o dobu, za kterou dostanu odstupné, krátí doba podpory v nezaměstnanosti,“ uvádí čtenář. „Je to pravda? Navíc mi odstupné zaměstnavatel vůbec nevyplatil,“ ptá se.


O vysvětlení jsme požádali mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorii Plívovou. „Doba pro poskytování podpory se v těchto případech nekrátí,“ uvedla. „Pouze se posune její počátek o dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné,“ dodala. A pokud vám zaměstnavatel odstupné nevyplatil a máte na ně zákonný nárok, vyplatí kompenzaci ve výši 65 procent odstupného úřad práce a poté ji bude po zaměstnavateli vymáhat.

Jak vysoká je podpora v nezaměstnanosti?

Výše podpory v nezaměstnanosti se od letošního roku nemění. Zvýšila se jen její maximální výše, a to na 13 761 korun. Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc a činí:

• první dva měsíce – 65 procent

• další dva měsíce – 50 procent

• po zbývající podpůrčí dobu – 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku

Pokud zrovna nemáte po ruce kalkulačku nebo nepatříte k milovníkům matematiky, nevadí. Výši podpory, na kterou máte nárok, vám pomůže spočítat kalkulačka, kterou naleznete na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Jak dlouho má nezaměstnaný na podporu nárok?

Délka podpůrčí doby, tedy doby, po kterou vám bude vyplácena podpora v nezaměstnanosti, také zůstává stejná a je závislá na věku žadatele:

• do 50 let věku uchazeče o zaměstnání - 5 měsíců

• od 50 do 55 let - 8 měsíců

• více než 55 let - 11 měsíců

Ukončení zaměstnaní bez vážného důvodu? Čeká na vás nižší podpora

Co se ale od letošního roku mění je to, že pokud jste zaměstnání ukončili sami, a to bez vážného důvodu nebo dohodou se zaměstnavatelem, podpora se snižuje na 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu.