Tablety místo sešitů a učebnic

Praha - České základní školy začínají dohánět ty americké, tedy alespoň co se interaktivnosti týče. Začínají totiž zřizovat iPadové učebny a děti si tak mohou vyzkoušet, jaké to je, učit se pomocí her a speciálních aplikací. Přibývá i speciálních výukových programů právě pro tablety.  

Základní školy objevují možnosti nových technologií a interaktivnost pomocí tabletů děti vyloženě baví. Místo slohové práce například vymýšlejí komiksový příběh, který si pomocí k tomu určené aplikace hned poskládají na displeji tabletu. „Ta interaktivita je zaručena tím, že každý má svůj tablet a může se tak podílet na výuce,“ popisuje zástupce ředitelky ZŠ Angel Jaroslav Tůma. Tablety umožňují školákům formou her opakovat například vyjmenovaná slova nebo matematiku.

Rozdíl mezi americkými a českými školami je ten, že americké školy nakupují iPady po stovkách, ty české se zatím omezují maximálně na desítky. Důvod je nasnadě - peníze. I proto se zatím tablety objevují především v soukromých základních školách anebo tam, kde jsou ochotni přispět rodiče. Vzdělávacích aplikací navíc přibývá, ale další rozšiřování tabletů je jen na ředitelích škol. Ministerstvo sice podporuje zavádění nových technologií, ale žádný speciální program pro ně nechystá.