Radim Zika rezignoval na funkci šéfa Pozemkového fondu

Praha – Z osobních důvodů dnes Radim Zika rezignoval na funkci ředitele Pozemkového fondu ČR. Ministr zemědělství Petr Bendl, který přijal jeho rezignaci, o tom informoval premiéra Petra Nečase na dnešním jednání vlády. Fond bude zatím řídit první náměstek Petr Šťovíček. Média nedávno upozornila na několik sporných rozhodnutí vedení fondu.

Ministerstvo zemědělství na zasedání vlády před Vánocemi předložilo zprávu o transformaci fondu a pozemkových úřadů, v níž kritizovalo pomalé tempo přípravy fondu na přeměnu a plýtvání veřejnými prostředky. Ministerstvu zemědělství se také nelíbilo, že fond vypisuje tendry na výrazně delší dobu, než zbývá do ukončení jeho transformace. Bendl proto sestavil šestičlenný tým, který dohlíží na transformaci a ukončení činnosti fondu.  

Státní pozemkový úřad má od příštího roku nejen spravovat a prodávat státní zemědělský majetek, což dnes dělá fond, ale také vykonávat veřejnou správu v oblasti pozemkových úprav a restitucí. Tu dnes vykonává soustava pozemkových úřadů.        

Pozemkový fond spravuje státní nemovitý a movitý majetek v zemědělství, prodává a pronajímá půdu, převádí majetek státu na obce. Vznikl k 1. lednu 1992. V současné podobě, kdy je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, má fungovat do konce roku 2012. K 1. lednu 2013 by se měl stát organizační složkou státu podřízenou ministerstvu zemědělství.