Kurzarbeit po česku: Místo podpory vzdělávání

Praha – Místo propouštění posílat zaměstnance k dalšímu vzdělávání  takto chce stát motivovat firmy, které si v krizových časech výrazně pohorší. Ode dneška tak zaměstnavatelé ze všech krajů kromě Prahy mohou začít podávat žádosti o peníze na vzdělání a mzdy svých pracovníků. Cílem projektu zvaného 'kurzarbeit po česku' je snaha udržet zaměstnanost v podnicích a posílit odborné znalosti zaměstnanců.

Cílem projektu Vzdělávejte se pro stabilitu zvaného rovněž 'kurzarbeit po česku' je snaha udržet zaměstnanost v podnicích a posílit odborné znalosti zaměstnanců. Pro první fázi projektu je určeno 400 milionů korun z evropských fondů. Po vyhodnocení výsledků se předpokládá uvolnění dalších až 400 milionů.

Firmy mohou získat finanční příspěvek na odborný rozvoj zaměstnanců, včetně příspěvku na mzdové náklady vzdělávaných pracovníků. Podpora bude poskytována šest měsíců s možností prodloužení na 12 měsíců. Maximální měsíční mzdový příspěvek bude 31 tisíc korun na jednoho zaměstnance.

Jaromír DrábekJaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí

„Primárním cílem projektu je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu.“


Nejde o klasický kurzarbeit po vzoru Německa, který zaměstnancům zkracuje pracovní úvazek. „Je to naprosto nový český model, je to opravdu kurzarbeit po česku. Na rozdíl od Německa vychází z toho, že naši zaměstnanci nebudou doma, ale budou opravdu zaměstnáni,“ popsal prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Milan UrbanMilan Urban, předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny (ČSSD):

„Myslím, že to je lepší varianta, než ta německá. V Německu pracovníci zůstávají doma a stát jim doplácí mzdu, tady je příležitost zdokonalovat kvalifikaci a vzdělání v oblasti. Pokud to bude efektivně využito, tak má náš systém vyšší přidanou hodnotu, než ten německý.“


Firma žádající o kurzarbeit musí být životaschopná

Do projektu se může přihlásit zaměstnavatel, který v posledním čtvrtroce prokáže, že má meziroční pokles tržeb o 20 až 60 procent, a který musel poslední měsíc kvůli nedostatku zakázek nechávat část svých pracovníků doma. „20 až 60 procent je dáno inteligentně. Do 20 procent stačí malá odstávka, a ta firma se z toho může dostat, nad 60 procent ta firma pomalu umírá nebo končí, tam si myslím, že by pomoc nebyla vhodná,“ poznamenal Hanák.

Video Reportáž Vandy Kašové
video

Reportáž Vandy Kašové

Firma musí prokázat, že nemá pro své lidi práci alespoň na jeden až tři dny v týdnu. O podmínkách účasti na vzdělávání uzavře zaměstnavatel se zaměstnancem kvalifikační dohodu. Účast zaměstnanců v projektu bude dobrovolná. 

Urban: Systém nabízí velký prostor pro korupci

Milan Urban ovšem upozorňuje na administrativní náročnost a na velký prostor pro korupci, protože kritéria hodnocení jsou velmi subjektivní, zatím chybí transparentní nastavení. „Úředníci úřadu práce budou rozhodovat, zda je firma konkurenceschopná, zda se do šesti měsíců vrátí do plné zaměstnanosti, zda je regionálně důležitá, zda ta školení, která budou probíhat, jsou ta správná, účelná a zda jejich náklady odpovídají jejich představám. Myslím, že to úředníci nejsou schopni posoudit.“

Klíčové podle Urbana je, aby firmy měly zakázky. „Česká republika potřebuje rozšiřovat teritoria, kam budeme dodávat naše zakázky. Bez podpory státu a ekonomické diplomacie to nepůjde. Kurzarbeit je náhrada zakázek státní podporou … Podporuji to, může to zachránit některá pracovní místa, pomůže to řešit kritickou situaci. Ale částečně je to odklad nějakého řešení,“ dodal.

Jak žádat o kurzarbeit poradí manuál ministerstva

Ministerstvo práce a sociálních věcí už vydalo manuál, jak o peníze žádat. Manuál popisuje jednotlivé kroky, které má žadatel podniknout jak před podáním žádosti, tak po jejím případném schválení. Na webu budou uvedeny kontakty na krajské koordinátory, na něž se firmy mohou obracet s dotazy ohledně projektu. Manuál ministerstva práce a sociálních věcí, jak o peníze žádat, naleznete zde.

„Na druhou stranu, nepřeceňujme to. Pokud jsem to dobře počítal, tak celé to, o čem se bavíme, se může týkat 6 tisíc pracovníků v České republice, což je čtvrtina mladoboleslavské škodovky,“ uzavřel Urban. Jen během prvního dne se už koordinátorům ozvala víc než stovka zájemců o podrobné podmínky zapojení do projektu. Podmínky by podle nich mohly splnit desítky českých firem.