Učitelka

Otázku vstupu do druhého pilíře reformovaného důchodového systému budou řešit také lidé, jejichž příjem se pohybuje kolem průměru, tj. do 25 tisíc korun hrubého - tedy například učitelky a učitelé. I když i tady podle odborníků stojí zapojení do druhého pilíře za zvážení, je třeba zdůraznit, že učitelka svůj budoucí důchod příliš nezmění, ať už se do druhého pilíře zapojí, či nikoliv.

Příklady:

Výpočet Davida Kučery, VIP finančního poradce společnosti Partners

 • učitelka, bezdětná, 26 let
 • průměrný měsíční příjem 22 000 korun hrubého
 • Důchod při účasti v prvním pilíři a volbě dynamické strategie bude činit 12 232 Kč, v prvním a ve druhém pilíři pak dohromady 14 617 Kč.
 • Důchod z veřejného pojištění, tj. 25 procenta + 3 procenta hrubé mzdy, odpovídá částce 13 009 Kč, k tomu se pak přidává zhodnocení samotnou učitelkou vynaložených prostředků ve výši 1 608 Kč.
 • Účast ve druhém pilíři lze doporučit pouze za volby dynamické nebo ještě vyvážené investiční strategie, neboť profit ze vstupu do druhého pilíře dle zadaných parametrů činí zhruba 777 Kč měsíčně. Pokud by účastník zvolil konzervativní strategii investování, pak jeho vstup již rozhodně doporučit nelze.

Výpočet Jana Macka, analytika společnosti AWD

 • učitelka, bezdětná, 40 let
 • průměrný měsíční příjem 24 000 korun hrubého
 • V případě, že se bude spoléhat pouze na státní důchod, bude ze své mzdy odvádět 6 720 Kč do důchodového systému a při odchodu do penze ji čeká starobní penze ve výši 11 976 Kč měsíčně.
 • V případě, že se zapojí také do druhého pilíře, bude odvádět do důchodového systému celkem 7 200 Kč a v penzi se může těšit dohromady z obou pilířů na částku 12 764 Kč.

Zdůraznit je podle odborníků u toho příkladu třeba především to, že výhodnost druhého pilíře klesá v závislosti na vyšším věku účastníka důchodového systému a na jeho mzdě. „Vstup se bude vyplácet zejména mladým lidem, a to ještě více těm s nadprůměrnými příjmy. S rostoucím věkem případně s klesajícími příjmy výhodnost druhého pilíře klesá,“ upozornil Macek.

Na druhu stranu by ale lidé vstup do druhého pilíře neměli uspěchat. Cesta zpátky totiž nebude. Podle zákona je sice možné začít si spořit na individuální účty ve chvíli, kdy člověk získá první práci nesoucí zdanitelný příjem, avšak odborníci doporučují vyčkat, až lidé nasbírají nějaké pracovní zkušenosti a budou moci lépe odhadnout, jak se bude v budoucnu vyvíjet jejich příjem. Právě výše příjmu totiž zásadně ovlivňuje výši budoucího důchodu z druhého pilíře. Roli ale samozřejmě hraje také doba spoření, proto je druhý pilíř méně výhodný pro ženy s dětmi než pro muže nebo bezdětné ženy.

Příklad:

Výpočet za pomoci kalkulačky ministerstva práce a sociálních věcí

 • učitelka, 26 let, průměrný měsíční příjem 22 000 korun hrubého
 • V případě, že zůstane bezdětná, může počítat dohromady z prvního a druhého pilíře s penzí ve výši 14 547 korun.
 • V případě, že si pořídí dvě děti, klesne její budoucí penze na 14 231 korun.
 • Pokud by čerpala penzi pouze z prvního pilíře, mohla by v obou případech počítat s částkou 12 232 korun.