Děti, nebo práce? Díky dětským skupinám obojí

Praha – Pro některé rodiče představuje sladění pracovního a rodinného života stále problém. Těžko hledají pro svoje ratolesti místo v mateřské škole a dát dítě do soukromé školky pro ně nemusí být finančně únosné. Návrat do zaměstnání proto oddalují. Ministerstvo práce (MPSV) se nyní rozhodlo prostřednictvím dotací podpořit ve firmách vznik tzv. dětských skupin, ve kterých bude o potomky zaměstnanců postaráno.

Na vznik dětských skupin získá MPSV, které pro své zaměstnance podobnou službu rovněž poskytuje, peníze z Evropského sociálního fondu. Lhůta pro podání žádostí o dotaci z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyprší firmám v polovině února.

ŠkolkaCo je to „dětská skupina“?

Tzv. dětská skupina je alternativou pro ty, kteří chtějí pracovat, ale kvůli péči o dítě nemohou. Dětskou skupinu zřizuje zaměstnavatel a může ji umístit přímo do prostor firmy. Umožní tak rodičům navštívit děti v průběhu dne a navíc ušetřit čas, který by jinak strávili na cestě do školky a ze školky.

Pro firmy tato forma zaměstnaneckého benefitu představuje zejména rychlejší zapojení zaměstnanců na rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu.


Podpora je určena na zařízení s kapacitou od 7 do 24 míst, která budou fungovat mimo Prahu po dobu roku a půl. O dotaci mohou žádat zaměstnavatelé, kteří mají alespoň dvacet zaměstnanců. Podpora přitom není určena pouze firmám, žádat o ni mohou také neziskové organizace, školy nebo místní samospráva. Ti všichni mohou využít i nabídky ministerstva na konzultaci svého projektu ještě před podáním. Dva informační semináře se uskuteční v Praze a Brně již v průběhu ledna.

Na celkový provoz takto podpořených zařízení nicméně nelze najmout externího dodavatele, projekt tedy předpokládá například vznik nového pracovního místa pro osoby, které budou o děti pečovat. Minimální výše podpory je něco málo přes 700 000, maximálně lze získat téměř 2,5 milionu.

Na jedno vytvořené místo v zařízení péče o děti je poskytována podpora ve výši cca 24 tisíc korun, dotace na následný pololetní provoz jednoho místa může dosáhnout až 35 tisíc. Podmínkou je ovšem dostatečná docházka dítěte.

Všechny důležité informace pro úspěšné předložení žádosti o dotaci naleznete ZDE.

Projektová příručka s přesnou specifikací je k dispozici ZDE.

Důležité termíny:

 • 8. 1. 2013 – seminář pro žadatele, Praha
 • 14. 1. 2013 – seminář pro žadatele, Brno
 • 15. 2. 2013 – nejzazší termín pro podání žádosti (do 14.00)
 • 1. 7. 2013 – nejzazší termín zahájení realizace projektů

Požadavky na zařízení:

 • Kapacita 7 až 24 dětí.
 • Odborná způsobilost pečovatele.
 • Splnění minimálních hygienických požadavků na prostorové a provozní podmínky.
 • Zajištění stravování.
 • Elektronický docházkový systém.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu.

Požadavky na žadatele:

 • Minimálně 20 zaměstnanců s úvazkem větším než polovičním.
 • Všechny osoby pečující o děti musí mít u žadatele zaměstnanecký poměr.
 • Žadatelé nemusí prokazovat vlastní zdroje, musí ale uhradit veškeré náklady spojené s provozem zařízení vzniklé nad rámec podpory.