Ředitelství vodních cest čeká zánik - vláda šetří

Praha - Vláda šetří, projeví se to téměř ve všech resortech. Nevyhne se tomu proto ani ministerstvo dopravy, v rámci kterého dojde ke sloučení Drážního úřadu se Státní plavební správou a Úřadem pro civilní letectví. Úplný zánik čeká Ředitelství vodních cest. K těmto krokům dojde na základě úsporných opatření, která ve středu schválila vláda. Doprava by těmito opatřeními měla v roce 2014 získat 526 milionů korun.

Slučování velký vítr v úsporách neudělá

  • Propojení kontrolních úřadů na železnici, v letectví a ve vodní dopravě má státu ušetřit pět milionů korun.
  • Spojením Drážní inspekce a Úřadu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod se ušetří tři miliony korun.
  • Zrušení Ředitelství vodních cest má státnímu rozpočtu ušetřit pět milionů korun hned a další dva miliony ve střednědobé perspektivě.
Premiér Nečas hovoří o odvolání ministryně obrany
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Kamaryt

Největší úsporu v resortu dopravy má přinést optimalizace systému objednávky regionální železniční dopravy, na které chce vláda ušetřit 300 milionů korun. Po 50 milionech korun by mělo přinést zefektivnění agend spojených se správou řidičských a technických průkazů a s vydáváním státních poznávacích značek.

Úsporná opatření schválila vláda napříč jednotlivými resorty. Celková částka, kterou chce kabinet ušetřit, má dosáhnout výše 8,6 miliardy korun. Podle premiéra Petra Nečase má být celková výše úspor k roku 2014 ještě vyšší a má se pohybovat kolem 12 miliard korun.