Singer: Měnová odluka byla ekonomicky nejčistším řešením

Praha – Podle guvernéra ČNB Miroslava Singera by přetrvávání společné měny po delší čas bývalo slovenskou ekonomiku poškozovalo a brzdilo její růst. Měnová odluka byla podle něj ekonomicky nejčistším řešením situace, jež byla determinována politickými rozhodnutími. Singer to prohlásil na Konferenci k 20. výročí České národní banky (ČNB) a samostatné české měny. „V ČNB v této chvíli nevidíme žádné silné důvody pro to, abychom se v dohledné budoucnosti zbavovali vlastní měny. Dnes není dostatečně zřejmé, jak bude eurozóna za pár let vypadat a fungovat,“ řekl Singer.

„Tato konference pravděpodobně potvrdí mé přesvědčení, že vlastní měna je výhodou, pokud víme, jak s ní zacházet,“ konstatoval Singer, který dvě desetiletí s českou korunou hodnotí převážně pozitivně.

Počínaje rokem 1991 se tehdejší československá koruna stala jedním z pilířů ekonomické transformace, respektive její fixní kurz. „Počáteční podhodnocení kurzu koruny a jeho zafixování vůči hlavním světovým měnám se stala jednou z mála kotev prostředí, které se na počátku dalekosáhlých změn vyznačovalo vším jiným než stabilitou,“ podotkl guvernér ČNB. Pevný kurz podle něj rychle napomohl stabilizovat inflaci a jeho podhodnocení podnítilo rozvoj exportních kapacit české ekonomiky. 

Singer poukázal na stabilitu měny v první polovině 90. let. „Stala se makroekonomickým předpokladem úspěšného utváření tržního hospodářství,“ řekl. Podle Singera bylo rozdělení československé koruny v roce 1993 technicky „precizně provedené“.

„Odstartován byl proces zjevné divergence mezi oběma nástupnickými ekonomikami. Rozdíly v relativní výkonnosti obou ekonomik se začaly rychle promítat do směnného poměru nových měn. Troufám si tvrdit, že pokles kurzu slovenské koruny vůči koruně české mnohem lépe odpovídal tehdejším ekonomickým možnostem a potřebám slovenské ekonomiky,“ řekl Singer. 

Singer uvítal na konferenci také osobnosti, které byly spolutvůrci a svědky přelomových událostí, mezi nimi i prezidenta Václava Klause. „Jeho role při vzniku české měny během následného vytváření měnového rámce české ekonomiky byla nepopiratelná a zásadní,“ řekl Singer. Konference se účastní i Pavel Kyselka, jenž se podle Singera zasloužil o hladké rozdělení někdejší československé měny, nebo bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma, jenž vedl ČNB v období, kdy na českou ekonomiku dopadla ekonomická krize.


Dvacet let koruny podle Singera přineslo i tvrdé lekce. „Vývoj v letech 1996 až 1998 byl učebnicovou ukázkou toho, s jakými náklady může být spojeno podcenění rizik vyplývajících z podkopání konzistentnosti kurzového a měnově politického rámce,“ konstatoval Singer s tím, že měnová krize spočívající v nezvládnutém opouštění fixního kurzu ukázala, že vlastní měna, pokud nejsou hospodářské politiky dostatečně zkoordinovány, může napomoci vzniku krize.

Samostatná měna se pak podle Singera osvědčila v době finanční a dluhové krize jako nárazník proti exogennímu šoku. „Znehodnocení koruny v roce 2009 ztlumilo výpadek exportních příjmů vyplývajících z prudkého poklesu zahraniční poptávky. Konzistentní makroekonomický rámec opírající se o solidní ekonomické fundamenty a zdravý finanční sektor vytvořily mez pro nepřiměřené znehodnocení kurzu,“ konstatoval Singer s tím, že kurzový vývoj se tak na rozdíl od předchozích krizí nestal příčinnou následného hospodářského poklesu.

Video Zahájení Konference k 20. výročí české koruny
video

Zahájení Konference k 20. výročí české koruny