Sporné body ohledně dotací: Služební zákon, EIA i romské projekty

Praha - Evropská komise vznesla 88 výhrad k dohodě o partnerství, podle které má do Česka v letech 20142020 proudit víc než půl bilionu korun evropských dotací. Informovala o tom Mladá fronta DNES. Česko už prý ale komisi přesvědčilo, aby z většiny připomínek ustoupila, uvedl první náměstek ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun. S komisí se ale stále neshodlo na několika tématech, například na financování začleňování Romů do společnosti, problémem je i absence služebního zákona.

Česko jednalo s delegací z Bruselu neformálně v úterý. „Evropská komise konstatovala, že vypořádání připomínek z naší strany je dobré. Ukončení vyjednávání o Dohodě o partnerství je tak na dobré cestě,“ uvedl Braun.  

Připustil ale, že stále zůstává pár bodů, na kterých se obě strany neshodly. „Komise hodně zdůrazňuje romskou otázku. Chce jasně vědět, kolik peněz na tuto oblast půjde. ČR argumentuje tím, že český právní systém neumožňuje rozlišovat na základě rasy a etnické příslušnosti, evropské peníze tak chce využívat na sociálně vyloučené lokality,“ přiblížil jeden ze sporných bodů Braun.  

Výraznějšími problémy byly chybějící služební zákon a nesoulad posuzování vlivu na životní prostředí u velkých staveb, takzvaný proces EIA, s evropskou legislativou. Druhý zmiňovaný problém vyřešil slib z české strany, že v roce 2015 vstoupí v platnost nový zákon o EIA a stavební zákon, který rozpory vyřeší.  

„Vážnější věc je služební zákon. EK jeho absenci nebude vázat na schválení či neschválení Dohody o partnerství. Bude ale chtít vidět průběžné verze zákona i prováděcí předpisy. Požaduje také záruky a závazky, že k jeho přijetí přijde v odpovídající podobě,“ poznamenal Braun s tím, že doladění čeká ještě text o podpoře jeslí a školek pro děti do tří let. 

Z fondů půjdou financovat spalovny, opravy památek i silnice nižších tříd

Úspěchu se naopak podařilo Česku dosáhnout u takzvaných negativních priorit, tedy oblastí, které nechtěl Brusel z evropských peněz financovat. Z českých analýz přitom vyplynulo, že jejich podpora je důležitá pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. „Z evropských peněz tak půjde, za určitých přesně daných podmínek, financovat modernizace a výstavbu silnic nižších tříd, renovace nejdůležitějších kulturních památek, výstavbu spaloven a vodní dopravu v návaznosti na dopravní prostupnost do Německa,“ vyjmenoval úspěchy českých vyjednavačů Braun.

Finální verzi dokumentu předají čeští zástupci představitelům EK ve čtvrtek. Jeho podepsání MMR očekává během letních měsíců, nejpozději v září. Předběžná avíza na první výzvy chce ministerstvo zveřejnit nejpozději v říjnu, zahájení příjmu žádostí o dotace pak chce spustit do konce roku. Česku může v letech 2014–2020 z evropských fondů získat až na 22 miliard eur, což je zhruba 594 miliard korun.

Vláda schválila většinu operačních programů

Vláda dnes schválila sedm z devíti operačních programů, přes které by Česko mohlo do roku 2020 čerpat stovky miliard z EU. Ministři schválili programy Zaměstnanost, Životní prostředí, Doprava, Výzkum, vývoj a vzdělávání či Praha - pól růstu. Přijala také Program rozvoje venkova a Integrovaný regionální program. Vrátí se ještě k programům Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Technická pomoc. Premiér Sobotka předpokládá, že oba kabinet v pondělí schválí.   

„Vláda udělala podstatný krok v rámci toho, aby ČR dohnala určité zpoždění v přípravách na čerpání peněz z EU, které nabrala díky tomu, že tady byla přechodná vláda a předčasné volby,“ uvedl Sobotka. Přípravy prý žádné zpoždění nenabírají a postupují podle harmonogramu, který si kabinet stanovil. Podle premiéra by Česko mohlo začít evropské finance čerpat začátkem příštího roku.