Česko se vypořádalo s připomínkami EU, dotace má tak na dosah

Praha - Česko se při finálním vyjednávání s Evropskou komisí vypořádalo se všemi jejími připomínkami a dohodlo se na způsobu čerpání evropských dotací v následujícím programovém období 2014 až 2020. ČTK o tom informovala mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Radka Burketová. Podpis Dohody o partnerství, o které se jednalo, bude během letních prázdnin či nejpozději v září.

Evropská komise na konci června poslala Česku dopis s celkem 88 připomínkami k navrhovanému využití evropských dotací. Nelíbilo se jí například financování začleňování Romů do společnosti, problémem byla i absence služebního zákona. První neformální jednání prostřednictvím telekonference, která trvala pět a půl hodiny, se uskutečnilo v úterý. Při něm si zástupci ČR s komisí vyjasnili většinu sporných záležitostí, zbytek doladili na dnešním celodenním jednání s představiteli Evropské komise v Praze.

„Dohodli jsme se na podpoře odpadového hospodářství a na možnosti podporovat obnovu památek ve vazbě na cestovní ruch. Zdá se také, že jsme přesvědčili komisi z razantního 'ne' u regionální dopravní infrastruktury. Evropská komise sama dnes v průběhu jednání zhodnotila, že Česká republika je na dobré cestě a vyjednávání běží podle plánu,“ podotkl první náměstek ministryně pro místní rozvoj Daniel Braun.

EU kritizuje absenci služebního zákona

Zatímco na věcných částech dohody dospěly obě strany k principiálnímu souladu, některé politické otázky nad rámec fondů EU přetrvaly. Týká se to například právě chybějícího služebního zákona či nesouladu posuzování vlivu na životní prostředí u velkých staveb, takzvaného procesu EIA, s evropskou legislativou. Druhý zmiňovaný problém vyřešil slib ČR, že v roce 2015 vstoupí v platnost nový zákon o EIA a stavební zákon, který rozpory vyřeší.

Schválení Dohody o partnerství, tedy podkladového dokumentu pro poskytování evropských dotací do ČR v novém dotačním období v letech 2014 až 2020, očekávají ministerští vyjednavači během letních měsíců, nejpozději v září. To je o měsíc dříve, než byl dosavadní plán. Česko může v období 2014 až 2020 z několika evropských fondů získat až na 22 miliard eur, což je zhruba 594 miliard korun.