Stát objevil čtyři tisíce nemovitostí, o kterých nevěděl, že je vlastní

Praha – Ve státní správě se provádí velká inventura majetku. Tentokrát se zaměřila na nemovitosti, které patřily bývalým národním výborům a již zaniklým podnikům či institucím. Celkem se jedná o skoro 4 000 pozemků a budov, které de facto leží ladem. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových chce nemovitosti získat pod svou správu a najít pro ně využití – nebo je prodat.

Nemovitostí, o kterých stát donedávna ani nevěděl, že mu patří, je v Česku přesně 3 982. Jedná se například o cesty, louky, ornou půdu, vodní plochy nebo stavební parcely. Většinou jsou však dost zanedbané.

„Není zřejmé, která organizační složka státu by s nimi měla disponovat. V katastru je napsaná organizační složka, která už neexistuje. Ať je to národní výbor, státní podnik v likvidaci nebo nějaké ministerstvo pro paliva,“ přiblížil náměstek ministra financí Ondřej Závodský, který je pověřen řízením Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Jedna taková nemovitost se nachází v jihomoravské obci Borkovany, kde měl dnes již zaniklý Zemědělský stavební závod ve správě areál o rozloze několika tisíc metrů čtverečních. „Samozřejmě nám to vadí. Dneska to tady chátrá, budovy už by byly těžko využitelné, snad jedinou cenu mají ty pozemky,“ říká starosta Borkovan Radek Valenta. Věří, že zájemci o parcely za zrezivělým plotem by se určitě našli – nachází se totiž přímo v polovině cesty mezi Brnem a Hodonínem.

Video Stát dělá inventuru svých "zapomenutých" nemovitostí
video

Stát dělá inventuru svých "zapomenutých" nemovitostí

Nemovitosti zaniklých státních institucí vadí i jinde – problém je hlavně s jejich údržbou. „Pokud se ty pozemky nacházejí uprostřed obce, tak se o ně obce na své náklady starají. Jinak leží ladem,“ popisuje Pavel Drahovzal ze Svazu měst a obcí ČR.

Stát slibuje, že bezprizorní nemovitosti teď roztřídí, převede na jiné organizace nebo prodá. Zájem prý bude hlavně o státní pozemky, na nichž stojí stavby jiných vlastníků. Otázkou je, zda budou tito vlastníci ochotní zaplatit peníze za zpětné využívání státních parcel. Pokud by stát zapomenuté nemovitosti prodal, mohl by podle náměstka Závodského utržit až stovky milionů korun.

Závodský dále upozornil, že výše zmíněná suma 4 000 nemovitostí je jen zlomkem zapomenutého majetku. „Každý resort v sobě skrývá příspěvkové organizace a další organizační složky, u nichž se skrývá řada nepotřebného majetku. Existuje tady řada zlikvidovaných státních podniků, v nichž se ukrývá dlouhodobě neužívaný majetek, a tak dále,“ uvedl náměstek v rozhovoru pro ČT.