Jak se vyhnout plynu z Ruska? Poláci našli odpověď (opět) v uhlí

Varšava - Polsko hledá možnosti, jak zmírnit dopady případného omezení dodávek zemního plynu z Ruska. Tamní vědci teď proto přišli s nápadem, jak využít jiné zdroje. Díky chemické reakci nově dokáží vyrobit plyn z uhlí.

Zdroj: ISIFA/Thinkstock Autor: iStock/Jaroslaw Baczewski

Skupina vědců prováděla řízenou chemickou reakci ve 400 metrů hlubokém uhelném dole Wieczorek v polské části Slezska. „Původně jsme se obávali, že vytvořený plyn bude mít nestálou konzistenci. Ale nakonec se ukázalo, že výsledek je stabilnější, než jsme čekali. Takto získaný plyn bude tedy možné používat i pro pohon motorů, turbín, kotlů nebo při chemických syntézách,“ vysvětluje vedoucí experimentu, profesor Krzysztof Stanczyk. 

Podle vědců je to v Evropě poprvé, kdy probíhal tak rozsáhlý experiment se zplyňováním uhlí bez toho, aby se přerušila těžba v dole. Tým profesora Stanczyka dokázal během 44 dnů přeměnit 200 tun uhlí na 720 000 m3 zemního plynu. Takové množství by pokrylo roční spotřebu 720 Evropanů. Získávání plynu z uhlí by navíc omezilo současný objem emisí vznikajících jeho spalováním. 

Marek Pieszczek, ředitel uhelného dolu Wieczorek

„Tuto novou technologii zplyňování je možné využít v místech, kde není možné vyhloubit uhlí klasickými metodami. Dají se tak využít zbytková ložiska nebo ta, která jsou v příliš velkých hloubkách.“ 


Objev má ale i své zápory. Při zplyňování hrozí znečištění podzemních vod a vzniká velké množství oxidu uhelnatého. Vědci teď plánují ještě získat plyn v takové kvalitě, aby byl využitelný i v těžkém průmyslu. 

Polské uhlí, lék na celou energetiku

Že je uhlí v Polsku zdrojem číslo jedna, potvrzují i statistiky. Země je třetí na světě ve výrobě elektřiny z uhlí. Celých 92 procent elektrické energie pochází z tamních uhelných elektráren. A zdaleka ne všechny jsou modernizované.