Vláda mění letošní rozpočet a chce zabránit daňovým únikům

Praha – Vláda dnes schválila návrh novely zákona o státním rozpočtu na letošní rok. Příjmy a výdaje zvyšuje o téměř miliardu korun; schodek 112 miliard ale nemění. Projednala také novelu zákona o dani z nemovitých věcí, která především zpřesňuje znění zákona v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Ministři schválili i novelou zákona o dani z přidané hodnoty (DPH), jejímž cílem je především snaha zabránit daňovým únikům.

Cílem změny rozpočtu na letošní rok je podle ministra financí Andreje Babiše pouze reflektovat současnou situaci tak, aby odrážela očekávané skutečnosti. Změna se týká ministerstva zdravotnictví, Českého telekomunikačního úřadu, ministerstva životního prostředí nebo státního dluhu. Zároveň zákon počítá s navýšením příjmů u ministerstva financí o dvě miliardy korun.

Peníze by MF mělo získat zpět od investiční společnosti Akro, která je vysoudila za nesprávný úřední postup Finančně analytického útvaru v souvislosti s kauzou CS Fondů. Ministr financí Andrej Babiš nedávno uvedl, že schodek letošního rozpočtu by mohl být díky lepšímu výběru daní nakonec 90 miliard korun.

Ministři schválili také novelou zákona o dani z nemovitých věcí. Norma například upřesňuje vymezení předmětu daně z pozemků a předmětu daně ze staveb a jednotek a v souvislosti s tím zavádí nový pojem zdanitelná jednotka. „Záměrem navržené změny právní úpravy daně z nemovitých věcí je rovněž zpřesnit některé podmínky pro aplikaci ustanovení o osvobození od daně z nemovitých věcí, upravit některé procesní postupy a sjednotit v zákoně použitou terminologii s daňovým řádem,“ uvedlo ministerstvo financí (MF).

Novela o DPH má zabránit daňovým únikům

Vláda schválila i novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která má zabránit daňovým únikům. Ministerstvo financí navrhuje například zavedení kontrolního výkazu, tedy evidence údajů z daňových dokladů. MF upozornilo, že se jedná o návrh, který byl původně zpracován s cílem zavést druhou sníženou sazbu DPH deset procent. „S ohledem na časový průběh legislativního procesu byla z této tzv. řádné novely zákona o DPH vyčleněna část změn týkající se sazeb daně a byla předložena k projednání vládě samostatně,“ uvedlo MF.

Vláda také souhlasila s tím, aby od příštího roku vzniknul v Česku registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji, mezi které patří například antikorozní nebo textilní oleje. Tyto oleje nepodléhají zdanění, podvodníci je přimíchávají do pohonných hmot, a stát tak přichází o peníze na daních.

Čerpací stanice
Zdroj: ČTK
Autor: René Fluger

Vznik registru si podle MF vyžádaly daňové podvody, které souvisí s nezákonným přimícháváním nezdaněných zvláštních minerálních olejů do pohonných hmot, zejména motorové nafty. „Povinnosti spojené s registrem se budou vztahovat pouze na osoby, které nabývají tyto oleje volně ložené nebo umístěné v baleních přesahujících 220 litrů,“ uvádí materiál. Návrh by podle MF měl co nejméně dopadnout na malé distributory a spotřebitele zvláštních minerálních olejů.