Česko může nově z EU vyčerpat přes 600 miliard korun

Praha – Evropská komise uzavřela s Českem dohodu o partnerství. Ta umožní do roku 2020 investovat cca 600 miliard korun z evropských fondů politiky soudržnosti. Navíc Česko získá dalších 55 miliard na rozvoj venkova a 800 milionů na rybolov. Ministerstvo pro místní rozvoj chystá informační kampaň, jak správně peníze z evropských fondů v novém programovém období čerpat. Na podzim s ní vyrazí do regionů, informovala na tiskové konferenci ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová (ANO).

„Jde o dokument, který nám dává možnost vyčerpat do roku 2020 takřka 600 miliard korun z Evropských fondů na projekty podporující prosperitu a konkurenceschopnost Česka,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, podle které je teď důležité diskutovat o jednotlivých operačních programech a nastavit je tak, aby vyhovovaly České republice.

„Je to základní stavební kámen, ze kterého se odvíjí programy a konkrétní výzvy, které budou vypisovány už v roce 2015,“ dodal náměstek Daniel Braun. Podle náměstka se toho bude financovat sice méně, ovšem efektivněji. Systém bude jednodušší, účinnější a transparentnější, slíbil.

Česko poslalo do Evropské komise návrhy na jednotlivé operační programy 17. července, v současné chvíli už podle Jourové jednání probíhají. Česká republika si stanovila na nadcházející období osm klíčových priorit. Největší balíček, více než 6 miliard eur, by mělo jít na dopravní infrastrukturu, s důrazem na dokončení páteřní silniční a železniční sítě.

V říjnu proběhne informační kampaň pro potenciální žadatele

V říjnu spustí ministerstvo informační kampaň, aby potenciální žadatelé věděli, na jaké projekty budou moci peníze získat. „Aby Česká republika nepřišla o stavební sezonu 2015 a naplno tak využila peníze z Evropské unie,“ uvedla Jourová. Série konferencí pod názvem „Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi“ se uskuteční na přelomu října a listopadu v Praze a dalších sedmi krajských městech. „Cílem konferencí je představit možnosti nového programového období a upozornit na hlavní změny oproti současnému programovému období 2007-2013,“ prohlásila ministryně s tím, že součástí konference bude také blok novinek z oblasti veřejných zakázek. 

Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice:

„V uplynulých letech jsme viděli poměrně značný úbytek veřejných investic v Česku. Prostředky z EU by měly přispět k nastartování ekonomiky, růstu a vytváření nových pracovních míst. Česko vedle 600 miliard korun obdrží více než 55 miliard korun na rozvoj venkova a 800 milionů na podporu rybářství.“

„Česká republika se stala 15. členským státem, se kterým Evropská komise tuto dohodu podepsala. Začínají neformální konzultace ohledně konkrétních operačních programů, jejichž schválení teprve umožní reálné čerpání finančních prostředků.“


Zatímco věcné části dohody se podařilo postupně vyřešit, některé politické otázky nad rámec fondů EU přetrvaly. „I přes intenzivní neformální jednání k programům zůstávají otevřené některé body, kterým se bude potřeba detailněji věnovat,“ připouští MMR.  

Podle dřívějších informací se Česko mimo jiné muselo zavázat, že přijme chybějící služební zákon a změní zákon o posuzování vlivu velkých staveb na životní prostředí, takzvaný proces EIA, tak, aby byl v souladu s evropskou legislativou. Tento problém vyřešil slib ČR, že v roce 2015 vstoupí v platnost nový zákon o EIA a stavební zákon, který rozpory vyřeší.