Podnikatelské bankroty v září lámaly rekordy

Praha – V září vyhlásilo bankrot bezmála sedm set fyzických osob podnikatelů. Jedná se o třetí nejvyšší počet bankrotů od účinnosti insolvenčního zákona. Skončilo také více než sto obchodních společností. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF Czech Credit Bureau.

FYZICKÉ OSOBY: S počtem 684 bankrotů se meziročně jedná o nárůst o čtyřiasedmdesát procent. Po odečtení oddlužení stoupl počet bankrotů fyzických osob podnikatelů meziročně o 17 procent, přičemž návrh na bankrot v září podalo 997 podnikatelů – to je téměř o dvě stovky víc než v předchozím měsíci. Vysoké bilanci dominuje Ústecký kraj, kde došlo k devadesáti bankrotům, a Moravskoslezský kraj (81 bankrotů). Naopak nejméně jich bylo na Zlínsku – šestnáct případů.

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI: Počet bankrotů obchodních společností se v září nijak výrazně nelišil od předchozího měsíce (108 ku 99 v srpnu). Meziročně se počet návrhů na bankrot obchodních společností snížil o téměř 30 procent.

K největšímu počtu bankrotů došlo ve službách, kam se řadí zejména doprava a služby pro obyvatelstvo a podniky (38). Na druhé místo se dostal obchod a pohostinství s 31 bankroty. Tato dvě odvětví se na celkovém počtu podílela téměř dvěma třetinami. Nejméně bankrotů bylo v zemědělství. Co se regionů týče, dvoupětinový podíl na zářijové bilanci drží Praha.